2021 Rugsėjo 05 d.

IPA4SME programos kvietimas

Kam naudinga: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurioms aktuali kuriamų inovacijų intelektinės nuosavybės (IP) apsauga.

Tinkami pareiškėjai:

  1. MVĮ, kurios gavo „Seal of Excellence“ žymą pagal programas „Horizon 2020“ arba „EIC Accelerator Pilot“;
  2. MVĮ, kurios identifikuojamos kaip inovatyvios pagal IP išankstinės diagnostikos paslaugas bendradarbiaujant su ES ir COSME nariais (tarp jų ir Lietuvos).

Finansuojama veikla:

  1. IP ankstyvoji diagnostika;
  2. Europos patentų tarnybos paslaugų mokesčių kompensavimas;
  3. Išorinių teisinės intelektinės nuosavybės konsultacijų paslaugų kompensavimas.

Finansavimas: iki 15 000 Eur (paslaugų kofinansavimas).

Paraiškos priimamos: iki 2021.09.05.

Daugiau informacijos: čia.