2021 Vasario 17 d.

InvestHorizon bendradarbiavimo programa

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, veikiančioms įvairiose srityse ir ieškančioms galimų partnerysčių su didelėmis Europos korporacijomis.

Tikslas: giliųjų technologijų mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) užmegzti ryšius ir partnerystę su didžiųjų korporacijų verslo grupėmis.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, veikiančios įvairiose srityse.

Finansuojama veikla: dalyvavimas 3 lygių sesijose su konkrečiomis Europos korporacijomis, kurių metu bus nagrinėjamos tokios temos: kaip sukurti sėkmingą bendradarbiavimą; korporacijų iškelti iššūkiai ir MVĮ pasiūlymai, prisistatymai; B2B susitikimai. Dėl tolesnio bendradarbiavimo, investicijų spręs kiekviena iš korporacijų.

Daugiau informacijos: čia.