2022 Vasario 07 d.

ICT klasteriams: 6th open call StandICT.eu 2023

Kam naudinga: Kvietimas skirtas ekspertams, kurie turi žinių ir dalyvavimo patirties tarptautinėse IKT srities organizacijose, jų darbo grupėse ir pan. Didelis dėmesys skiriamas IKT bei maisto, bioekonomikos, gamtos išteklių, agrokultūros ir aplinkos tarpsektorinėms sritims. 

Tinkami pareiškėjai: individai/ekspertai 

Finansuojama veikla: Finansuojamos dalyvavimo, įsit]žaukimo į tarptautinių grupių, tinklų veikla išlaidos. 

Finansavimas: Individai ir ekspertai, kurie daro indėlį į standartizavimą IKT srityje (5G, daiktų internetas, e-sveikata, DI, pramonė 4.0 ir kt) gali gauti iki 10 000 EUR finansavimą 6 mėn laikotarpiui.    

Kvietimo terminas: vasario 7 d., 2022 

Daugiau informacijos:www.standict.eu/standicteu-2023-6th-open-call