2022 Lapkričio 23 d.

HORIZON IP Scan: atviras kvietimas pasinaudoti nemokama paslauga

Kam naudinga: MVĮ dalyvaujančioms Horizon 2020/Europe projektuose, kurioms aktuali pagalba su intelektinės nuosavybės vadyba ir valorizacija, vystant inovacijas/vykdant tyrimus kartu su partneriais. Intelektinės nuosavybės ekspertai suteiks nemokamas konsultacijas ir padės pagilinti žinias apie turimą intelektinę nuosavybę, identifikuos potencialius kelius jos apsaugai, kartu sukurs strategiją intelektinės nuosavybės vadybai ir efektyviam išnaudojimui ir pan.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir startuoliai, kurie neseniai pasirašė (6 mėn laikotarpiu) ar ketina pasirašyti Horizon 2020/Europe sutartį. Atsirenkant paslaugų paketo laimėtojus bus remiamasi ir pirmumo principu, todėl svarbu paraišką pateikti nedelsiant.

Finansuojama veikla: Suteikiamos nemokamos konsultacijos.

Kvietimo terminas: bet kuriuo metu iki lapkričio 23 d., 2023.

Daugiau informacijoshttps://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en