2022 Gruodžio 16 d.

Finansavimas patentavimui: Ideas Powered for business SME Fund

Kam naudinga: Teikiama finansinė pagalba MVĮ, įkurtoms ES ir kompensuojamos su patentavimu susijusios išlaidos. Aktualu toms įmonėms, kurios svarsto teikti patento paraiškas. 

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, įkurtos ES. 

Finansavimas: Gali būti skiriami 2 rūšių čekiai išlaidoms kompensuoti:  

  1. 1500 EUR – intelektinės nuosavybės autentifikavimas, prekės ženklo ir dizaino mokesčiai 
  2. 750 EUR – patento mokesčiai 

Kvietimo terminas: sausio 10 d. – gruodžio 16 d. 2022 m. 

Daugiau informacijoshttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?fbclid=IwAR2dFu8GgR0KzxZ7SQV_JMXJsFaES3i4PIhztIwPsqAeoiISRnDRxYhTcJ8