2021 Vasario 04 d.

Eurostars 2 kvietimas

Kam naudingas: klasterių nariams – įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms.

Tikslas: skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, vykdanti mokslinius tyrimus. Partneriai – privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos (MSĮ), universitetų ligoninės. Projektą kartu turi vykdyti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi dalyviai, juridiniai asmenys, iš skirtingų „Eurostars 2“ programos valstybių narių, t. y. „Eurostars 2“ programoje dalyvaujančių valstybių ar programos valstybių partnerių, kurių sąrašas skelbiamas www.eurostars-eureka.eu;

Finansuojamos veiklos: taikomieji moksliniai tyrimai (TMT) ir eksperimentinė plėtra (EP).

Finansavimas: iki 300 000 Eur;

Finansavimo intensyvumas EP veiklai – nuo 25 iki 60 proc., MSĮ ir universitetų ligoninėms – iki 100 proc.; finansavimo intensyvumas TMT veiklai – nuo 50 iki 80 proc., MSĮ ir universitetų ligoninėms – iki 100 proc.

Seminarai:

Paraiškos priimamos: 2020 m. vasario 4 d.

Daugiau informacijos: čia.