2021 Sausio 18 d.

„Eureka“ kvietimas („MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“)

Kam naudinga: klasterių nariams – mokslo ir studijų institucijoms, privatiems juridiniams asmenims.

Tikslas: skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos Stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, partneriai – privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga), mokslo ir studijų institucijos. Projekte turi dalyvauti bent vienas Lietuvos privatus juridinis asmuo ir bent vienas tarptautinis partneris. Tarptautinis partneris turi turėti savo valstybės pritarimą „Eureka“ projektiniam pasiūlymui.

Finansuojamos veiklos: MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Finansavimas: iki 300 00 Eur.

Finansavimo intensyvumas EP veiklai – nuo 25 iki 60 proc., MSĮ– iki 100 proc.; finansavimo intensyvumas TMT veiklai – nuo 50 iki 80 proc., MSĮ – iki 100 proc.

Paraiškos priimamos: iki 2020 m. sausio 18 d. (atranka dviem etapais).

Daugiau informacijos: čia.