2021 Rugsėjo 14 d.

ECCP vebinaras „Strenghthening cluster collaboration through strategic internationalization”

Kam naudinga: klasteriams, klasterių nariams, kurie planuoja pradėti ar plėsti savo veiklą tarptautiniu lygiu.

Kada: 2021.09.14, 10.30 CET.

Temos: vebinaro metu bus pristatyti sėkmingi atvejai, kaip klasteriai padėjo savo nariams rasti naujų rinkų ir plėsti veiklą tarpt. mastu. Vebinare dalyviai gaus žinių, kaip efektyviau pasiruošti tarpt. veikloms, kaip klasteriai gali prisidėti ir padėti, taip pat išgirs sėkmingus atvejus, sužinos, kaip ES remia tarptautiškumą per klasterių veiklą.

Daugiau informacijos: čia.