2021 Kovo 23 d.

EASME kvietimas kurti paslaugų modelius verslui

Kam naudinga: klasteriams, klasterių nariams, kurie gali teikti konsultacines ir mentorystės paslaugas verslui.

Tikslas: pagerinti paslaugų prieinamumą įmonėms, kurioms dėl bet kokios priežasties gresia nemokumas.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, galintys suteikti tokias paslaugas ir veikiantys ES bei COME programos trečiose šalyse.

Finansuojama veikla (užduotys):

  1. Nustatyti tvarką ir organizuoti patarėjų / mentorių, kurie jau dalyvauja teikiant paslaugas finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, ir potencialių naujų patarėjų, kurie norėtų tapti tokio tipo įmonių patarėjais / patarėjais, samdymą;
  2. Bendradarbiavimo seminarų organizavimas patarėjams / mentoriams;
  3. Atlikti esamų atitinkamų mokymo kursų tyrimus, kurie galėtų būti pagrindas kuriant skirtingus modulius, kurie bus įtraukti į modulinius mokymus patarėjams/mentoriams;
  4. Kuriant modulinę patarėjų / mentorių mokymo programą, siekiant pagerinti jų žinias ir gebėjimą teikti pritaikytas paslaugas nelaimės ištiktoms įmonėms;
  5. Bandomojo etapo organizavimas – modulinės mokymo programos testavimas, tobulinimas ir patvirtinimas (pirmojo etapo patvirtinimas);
  6. Mokymo sesijų organizavimas visiems projekte dalyvaujantiems patarėjams / mentoriams įmonės atsparumo ir dalijimosi žiniomis klausimais (trenerių mokymas / suaugusiųjų mokymąsis);
  7. Finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms paslaugas teikiančių patarėjų / mentorių susiejimas su platesne Europos ir nacionalinių paramos tinklų / verslo organizacijų, teikiančių įmonėms, bendruomene;
  8. Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas, rezultatų sklaida ir tolesnių veiksmų siūlymas – rekomendacijos.

Paraiškos priimamos: iki 2021-03-23.

Daugiau informacijos: čia ir čia.