2020 Gruodžio 15 d.

DigiFed kvietimas

Organizatorius: DigiFed

Tikslas: paskatinti įmones diegti pažangias skaitmenines technologijas arba kibernetines ir fizines sistemas (KPS).

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, kurios siekia skaitmenizuoti savo produktus ir paslaugas.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ar jų grupės.

Finansuojama veikla: kvietimas yra padalintas į dvi dalis – paraiškos eksperimentas ir skaitmeninis iššūkis.

Paraiškos eksperimento atveju finansuojama:

 • prieiga prie tarptautinių platformų skaitmeninių technologijų ir KPS srityje;
 • pagalba paruošiant produktą tikslinėms rinkoms;
 • aukšto lygio ekspertinės konsultacijas iš tyrimų centrų visoje Europoje;
 • inovacijų vadyba koncentruojantis į tvarų verslo modelį per projekto ekosistemas;
 • DIH paslaugos identifikuojant techninius partnerius, komercinimo galimybes ir dalyvaujant DigiFed projekto organizuojamuose renginiuose;
 • prieiga prie tikslinio „marketplace“.

Skaitmeninio iššūkio atveju finansuojama:

 • galimybė spręsti realius pramonės srityje kylančius iššūkius;
 • aukšto lygio ekspertinės paslaugos;
 • prieiga prie platformų, kurios leistų išbandyti sprendimą;
 • galimybė išbandyti sprendimą kartu su iššūkio užsakovu;
 • inovacijų vadyba koncentruojantis į tvarų verslo modelį per projekto ekosistemas;
 • DIH paslaugos identifikuojant techninius partnerius, komercinimo galimybes ir dalyvaujant DigiFed projekto organizuojamuose renginiuose.

Projektų sritys:

 • CPS / Įterptosios sistemos
 • Išmaniosios programos
 • Dirbtinis intelektas
 • Ryšiai / daiktų internetas
 • Priedų gamyba
 • Konkrečioms programoms pritaikytos puslaidininkių technologijos
 • Heterogeninė integracija ir išmaniosios miniatiūrinės sistemos
 • Mikro ir nano biologinės sistemos
 • Sistemų energijos vartojimo efektyvumas

Finansavimas: nuo 55 000 iki 110 000 Eur (70 proc. finansavimo intensyvumas).

Paraiškos priimamos: iki 2020.12.15.

Daugiau informacijos