2021 Rugsėjo 30 d.

Change2Twin projekto kvietimas

Kam naudinga: klasterių įmonėms, kurios siekia padidinti konkurencingumą diegiant „Digital Twinning“ technologiją.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir mid-caps įmonės, pasiekusios 2 skaitmenizavimo lygį, kai esamos skaitmenizavimo sistemos sujungtos tarpusavyje ir leidžia keistis informacija bei ją perduoti verslo valdymo programoms.

Finansuojama veikla:

  • 11 mėn. trukmės pagalbos programa, kurios metu įmonėje adaptuojama „Digital Twinning“ technologija ir didinamas jos konkurencingumas;
  • mentorystės, ekspertinės paslaugos diegiant „Digital Twinning“ technologiją.

Finansuojama: iki 90 000 Eur.  

Paraiškos priimamos: iki 2021.09.30, 17:00 CEST.  

Daugiau informacijos: čia.