2020 Rugsėjo 01 d.

agROBOfood kvietimas robotikos sprendimams žemės ūkio maisto srityje kurti

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, dirbančioms robotikos, agroinovacijų srityj.

Galimi pareiškėjai:

  1. labai mažos, mažos, vidutinės įmonės (iki 250 darbuotojų, iki 50 mln. Eur metinė apyvarta);
  2. didesnės įmonės (iki 500 darbuotojų, iki 100 mln. Eur metinė apyvarta).

Partnerystė: Paraiška turi būti pateikta su 2-5 partneriais. Bent vienas partneris turi būti galutinis naudos gavėjas ir technologijų tiekėjas. Projekto konsorciumas turi būti tarpautinis ir tarpsektorinis. Kiti reikalavimai – čia.

Inovatyvių tyrimų temos: žemės ūkio robotika pasėliams; robotika maisto tiekimo grandinei; robotika gyvulininkystei.

Finansuojama veikla: darbo užmokestis; kelionių išlaidos; įrangos nusidėvėjimo išlaidos; paslaugos.

Maksimalus finansavimas: nuo 300 iki 500 tūkst. Eur. Maksimalus finansuotinų projektų skaičius – 6.

Kiti reikalavimai:

  1. pasiūlymas turi spręsti poreikius žemės ūkio maisto srityje;
  2. pasiūlyti sprendimą, grįsta robotikos technologijomis;
  3. užmegsti bendradarbiavimą su artimiausiu skaitmeninių inovacijų centru.

Paraiškos priimamos: iki 2020-09-01.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma bei dokumentai: čia.

Konsultacijos: Jakob Kortbek, jkk@teknologisk.dk.