• Konsultuoja įmones ir klasterius, klasterių kūrimosi, vystymosi, plėtros, strategijos formavimo, inovacijų klausimais
  • Padeda surasti tiek Lietuvos, tiek tarptautinius partnerius
  • Padeda surasti idėjų realizavimo finansavimo šaltinius
  • Konsultuoja MTEPI klausimais
  • Padeda įsitraukti ir pritraukti tarptautinius klasterius
  • Konsultuoja nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo klausimai