Energetika ir statyba

Sumanios statybos ir nekilnojamojo turto klasteris

Klaster

Pasaulinio statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje vyksta gilūs ir fundamentalūs pokyčiai susiję su sumanių technologijų taikymu kasdieninėje veikloje. Vis labiau besiplečianti žinių ekonomika, kintantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje pramonei ir verslui kelia kokybiškai kitokius reikalavimus. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumo – pagrindinio darbo našumo maksimizavimo šaltinio, dermė su inovatyvumu pasaulio mastu. Įvertindamos aplinkybę, kad pažangiausių pasaulio šalių įmonės aktyviai diegia naujausias sumanias technologijos statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje, o artimiausiu metu šios sumanios technologijos bus naudojamos kasdieniniame gyvenime, atskiros organizacijos ieško tokių technologijų praktinių taikymo galimybių. Viena iš  jų klasterizacija. 2015 metų vasario mėnesį kelios sumanių technologijų įmonės (UAB „Getweb“, UAB „MD Projects“, UAB „Simplit“) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas suvienijo savo veiklą Sumanios statybos ir nekilnojamojo turto klasteryje (SNITeK). Solidžią bendradarbiavimo patirtį turinčios įmonės sustiprino partnerystę ir drauge siekia geresnių veiklos rezultatų. Kasteryje dalyvaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetas (šiuo metu dalyvaujantis 4 Horizon 2020 projektuose) užtikrina sėkmingą mokslinių tyrimų panaudojimą technologijų plėtroje ir praktiniam taikyme.

 Misija

Didinti SNITeK tarptautinį konkurencingumą, skatinant jo narių bendradarbiavimą ir didesnės pridėtinės vertės kūrimą visose vertės kūrimo grandyse tuo pačiu didinant statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros potencialo išnaudojimo mastus.

Vizija

Didžiausias sumanios statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus susivienijimas Rytų Europoje.

Tikslai

  • Pasiekti, kad SNITeK pirmautų Rytų Europoje pagal sumanių technologijų taikymo rodiklius.
  • Eksporto efektyvumo didinimas, taikant sumanias technologijas ir skaitmeninius elektroninius viešuosius pirkimus.
  • Mokslinius tyrimų, technologinės plėtros bei pažangos statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje įgyvendinimas.
  • Žaliojo ir sumanaus statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus kūrimas.

Koordinatorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra pirmaujanti aukštojo mokslo įstaiga, įsikūrusi Vilniuje. Įkurtas 1956 m., VGTU yra vienas didžiausių mokslo universitetų Lietuvoje, kurio veikla orientuota į technologijas ir inžineriją bei didelį dėmesį skiria universitetų ir verslo bendradarbiavimui. Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto (SVNT) katedra kuria internetines, afektines, intelektualias, biometrines ir kompiuterines mokymosi sistemas, skirtas realiam pritaikymui statybų ir nekilnojamojo turto srityse. SVNT katedros sukurtos daugiakriterės sprendimų paramos sisemos gali būti taikomos statyboje, sveikai ir saugiai užstatytai aplinkai vertinti, energijos vartojimo efektyvumui, klimato pokyčiams, el. miestui ir didžiųjų duomenų analitikai. SVNT katedros aktyviai dalyvauja nacionaliniuose (LMT, ESFA) ir tarptautiniuose (Horizon2020, Erasmus+, TEMPUS) projektuose.

[email protected]

+370 68 512 218

www.vgtu.lt


Nariai

Klaster

UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos”

UAB “Išmaniosios personalizuotos technologijos” orientuota į naujausių technologijų diegimą, kuriant intelektines sprendimų paramos sistemas. Pagrindinės veiklos sritys: tyrimai ir ekspertizės. Įmonė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

UAB „Getweb”

UAB „Getweb” įmonė dirba informacinių technologijų rinkoje nuo 2008 m. Įmonės specialistai įgyvendina aukštos kokybės įvairaus tipo IT projektus, atlieka tyrimus IT srityje. Pagrindinės įmonės specializacijos – informacinių sistemų kūrimas, biometrinių ir intelektinių technologijų taikymas, informacinių technologijų ir programavimo algoritmų tyrimai, modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.

UAB „MD Projects“

MD Projects pagrindinės veiklos kryptys: informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas: analizė, specifikavimas, projektavimas, programavimas, testavimas, diegimas, palaikymas. MD Project siekia padėti įmonėms valdyti tikslus ir atlikti sudėtingas užduotis, nepriklausomai nuo to ar tau naujas IT projektas, įmonės plėtra, ar esamo projekto korekcijos.

UAB „Simplit“ 

UAB „Simplit“ teikia verslo informacinių sistemų priežiūros paslaugas, konsultuoja IT klausimais, atlieka IT auditą,  siūlo tinklų saugumo  ir debesų kompiuterijos sprendimus.