Agroinovacijos ir maisto technologijos

AgriFood Lithuania DIH

AgriFood Lithuania yra skaitmeninių Inovacijų centras, konsoliduojantis Lietuvos mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų pastangas siekiant žemės ūkio, maisto ir jiems artimų pramonės sričių skaitmenizaciją.

Centro strateginė misija yra prisidėti realizuojant viziją, išdėstytą 2019 m. ES deklaracijoje „Už išmanią ir tvarią Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninę ateitį“.

AgriFood Lithuania jungia daugiau nei 20 viešojo, mokslo, švietimo, pramonės ir inovacijų vystymo partnerių. Centras atlieka koordinavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimo funkcijas vystant skaitmeninius technologinius sprendimus žemės ūkio bei maisto pramonės srityse, ir siekia:

 • Suteikti visapusę paramą ir specializuotas paslaugas žemės ūkio ir maisto technologinių inovacijų tyrimo, vystymo ir diegimo srityse.
 • Palengvinti suinteresuotų grupių partnerystę vykdant bendrus aukštųjų technologijų tyrimus, technologijų perdavimą ir industrinį taikymą.
 • Sujungti nacionalinius inovacijų projektus, startuolius ir įmones su platesnėmis tarptautinėmis ir tarpsektorinėmis iniciatyvomis bei kompetencijų centrais.
 • Prisidėti prie nacionalinės ir europinės technologinės infrastruktūros stiprinimo.

Skaitmeninių Inovacijų centro narių kompetencijos:

 • Dirbtinis intelektas
 • Daiktų internetas
 • Išmanūs sensoriai ir elektronika
 • Vietos nustatymo technologijos
 • Aerodistancinių sistemų taikymas
 • Paskirstytos sistemos ir Blockchain
 • Spektroskopija ir nuotolinis stebėjimas
 • Didieji duomenys ir duomenų analizė
 • Verslo informacinės sistemos
 • Žiniatinklis, debesų technologijos ir SaaS paslaugos

Centro teikiamos paslaugos:

 • Bendradarbiavimas
  Suinteresuotųjų šalių ekosistemų ir sinergijos kūrimas.
 • Žinių perdavimas
  Tarptautinių technologijų, kompetencijų ir praktinės patirties perdavimas.
 • Inovacijų vystymas
  MTEP projektų plėtros ir finansavimo prieinamumo rėmimas.
 • Panaudos atvejų validavimas
  Prototipų kūrimas, galutinio vartotojo testavimas ir rinkos poreikių vertinimas.
 • Komercializavimas
  Inovacinio verslo plėtros ir pasirengimo investicijoms paslaugos.
 • Mentorystė ir mokymai
  Būsimų talentų ir inovacijų augimo skatinimas.

 

Koordinatorius


Nariai

Agrokoncernas, UAB

Agrokoncerno įmonių grupė šiandien yra viena didžiausių Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse.

Agrolabas, UAB

Įmonė vystanti ir platinanti augalininkystės ūkių procesų valdymo programą, skirtą padėti ūkininkui modeliuoti savo ūkio ateities viziją, priimti investicinius sprendimus, kelti ūkio ekonominį efektyvumą, valdyti ūkio operatyvinę informaciją , teikti ataskaitas atsakingoms institucijoms.

Ars Lab, UAB

Inovatyvių elektronikos prietaisų gamintoja pristačiusi pirmąją pasaulyje nešiojamą elektroninę nosį, gebančią nustatyti mėsos, paukštienos ir žuvies šviežumo lygį.

ART21, UAB

Agro ir maisto technologinių inovacijų dirbtuvės, kuriančios žemės ūkio, maisto ir artimų sektorių ateitį formuojančius sprendimus. Aistringų profesionalų šeima su tikslu pritaikyti proveržio technologijas siekiant, kad mūsų žemės ūkis ir maistas būtų našesnis, tvaresnis ir sveikesnis.

BENCO Baltic Engineering Company, UAB

Energetinio Efektyvumo ir Bendro Įrengimų Efektyvumo (OEE) sprendimus kurianti ir diegianti specialistų komanda. Mūsų tikslas padėti klientams kontroliuoti ir taupyti visų rūšių energetines sąnaudas ir padėti didinti energetinį efektyvumą pramonės įmonėse.

Birštono mineraliniai vandenys ir Ko, UAB

Moderni įmonė, naudojanti ne tik pažangias technologijas, bet ir griežtus kokybės kontrolės metodus, bei siekianti, kad natūralus mineralinis vanduo pasiektų vartotoją lygiai toks pats, kokį naudojo mūsų protėviai, semdami jį iš šaltinio.

COBALT, advokatų kontora

Integruota teisės paslaugų lyderių grupė, turinti kontoras Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje, ir viena didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalių rinkoje.

Gamtos tyrimų centras

Centre vykdomi moksliniai tyrimai, užtikrinantys šalies kompetenciją darnaus vystymosi ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymo klausimais, koordinuojama ilgalaikė gyvosios ir negyvosios gamtos mokslinių tyrimų veikla pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas mokslinių tyrimų kryptis, dalyvaujama studijų procese, teikiamos paslaugos verslui ir ūkio subjektams.

IT Sistemos, UAB

Siekiame kurti ir diegti pažangiausius pastatų inžinierinius sprendimus, kurie visiškai patenkintų mūsų klientų poreikius. Taip pat mūsų įmonės tyrimų ir vystymo (R&D) skyrius atlieka mokslinius tyrimus ir kuria inovatyvius produktus technologijų srityje.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Lietuvos žemės ūkio įstaiga, valstybės mokslo tyrimų institutas, vykdantis socialinių mokslų srities žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės ekonomikos bei kaimo raidos Lietuvoje mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę) plėtrą.

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga. Sąjunga gina ir atstovauja narių interesus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, siekia užtikrinti, kad būtų išgirsti ir patenkinti jų interesai.

Lietuvos verslo konfederacija

Didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje.

LR žemės ūkio rūmai

Organizacija, vienijanti nevyriausybines žemdirbių ir kaimo gyventojų organizacijas, atstovaujanti bendriems visų kaimo žmonių interesams, skatinanti žemės ūkio bei kaimo sektoriaus vystymąsi.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Vienintelė akredituota institucija, administruojanti paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldi ir atskaitinga įstaiga. Institutas atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam pavestas rizikos vertinimo ir nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse, taip pat hidrobiontų ir gamtinio vandens tyrimus.

Raudonas mygtukas, MB

Informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimas, sistemų integravimas, projektų valdymas. Puikus įvairių informacinių technologijų ir metodikų išmanymas bei gebėjimas suprasti unikalius kiekvieno kliento poreikius.

Šiaurės Vilkas, UAB

Bendrovė dirba grūdų supirkimo, paruošimo, eksporto ir transporto paslaugų srityse. Bendrovė yra UAB „Maltosa”, UAB „SV Transport”, ir UAB „SV Servisas” steigėja ir vienintelė akcininkė.

SiemTecha, UAB

Įmonė teikia profesionalias paslaugas ir pažangius sprendimus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse rinkose. Kompanijos veiklos kryptys – pramonės įrenginių automatizavimas, pastatų inžinerinės sistemos ir technologijos, projektavimo, diegimo, priežiūros bei specializuotų mokymų paslaugos.

Smart Food Cluster

Klasteris, kurio pagrindinė veikla yra kurti ir tobulinti sveiko, saugaus, ekologiško, funkcinio maisto ir gėrimų produktus turimomis žiniomis bei moksline patirtimi bei naujausiais jos pasiekimais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir pradėti plėtoti bendrą veiklą, skatinančią eksportuoti lietuviškos kilmės produkciją ir atrasti naujas tarptautines nišas pasaulyje.

Spektrolabas, UAB

Verslo, mokslo ir technologijų profesionalų komanda, siekianti kurti naujus sprendimus maisto pramonei ir išspręsti svarbiausius sektoriaus keliamus iššūkius.

Tiskūnų AGRO, UAB

Per savo veiklos metus bendrovė produktyviai išnaudojo savo turimus sandėliavimo plotus bei naujas technologijas ir sukūrė stiprų grūdų elevatorų, kuris glaudžiai, našiai ir efektyviai bendradarbiauja su visais įmonės klientais. Įrengta šiuolaikinė laboratorija, kuri aprūpinta pačiais naujausiais įrengimais grūdų bei rapsų sėklų kokybei nustatyti.

Vertex, UAB

IT produktų kūrimo įmonė. Kuriame ir plėtojame naujus produktus, konsultuojame įmones, investuojame į naujas ir dideles idėjas.

Vilniaus kolegija

Viena didžiausių Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijų, atliepianti ne tik Vilniaus regiono, bet ir visos Lietuvos stojančiųjų lūkesčius. Kolegijoje studijos organizuojamos septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, bei Menų ir kūrybinių technologijų.

Visorių informacinių technologijų parkas

Technologijų parkas, įsikūręs Visoriuose. Siekiame padėti augti ir bendradarbiauti parke įsikūrusioms įmonėms. Teikiame inovacijų, finansų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros konsultacijas inovatyvioms įmonėms. Organizuojame informacinius renginius profesionalams. Rūpinamės esama infrastruktūra ir jos plėtra. Per inovacijų dirbtuves padedame įmonėms gauti įžvalgų inicijuojant ir kuriant naujus produktus ar paslaugas.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Fakultete vykdomos 4 bakalauro ir 4 magistrantūros studijų programos. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologijos, jų produktyvumo ir kokybės gerinimo tyrimai.

Žemdirbių Konsultacijos, UAB

Nepriklausomi agronomai konsultantai. Teikia ekspertines konsultacijas Centrinės ir Rytų Europos šalių ūkininkams bei žemės ūkio bendrovėms. Įmonė specializuojasi į žemės ūkio konsultavimo (ūkių valdymo, trąšų ir pesticidų optimizavimo bei kitos paslaugos) bei pažangių žemės ūkio priemonių kūrimą.