Gamyba ir inžinerija, Sveikata

Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris

2012 m. birželio 11 d. Jungtinės veiklos sutartimi buvo įsteigtas „Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių“ klasteris.

Jungtinę veiklos sutartį pasirašė 10 partnerių.  Klasterio nariai susitarė kurti bendradarbiavimui reikalingą aplinką ir sutelkti bendrus resursus bei kompetenciją naujų produktų kūrimo, gamybos ir rinkodaros srityse, taip pat aukštųjų technologijų kūrimo ir diegimo, technologinių paslaugų teikimo, inovacijų ir investicijų skatinimo srityse.

Klasterio organizacijos (VšĮ „Vilties žiedas“, UAB „Start Vilnius“, Lietuvos sporto universitetas, UAB „Optronika“, UAB „Plėtra“, UAB „MT sprendimai“, UAB „Gaumina“, UAB „Eleston“, Valstybės biudžetinė įstaiga „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras“), susijungė bendram tikslui – sukurti šiuolaikinę bazę pažangioms ortopedijos bei reabilitacijos techninėms priemonėms kurti, žinių ir technologijų sklaidai bei verslo plėtrai ekonominės globalizacijos sąlygoms užtikrinti.

Klasterio uždaviniai:

 1. sukurti verslo, mokslo, mokymo ir paslaugų sričių subjektų vidaus ir išorės bendradarbiavimo tinklą;
 2. plėsti aukštos pridėtinės vertės produktų, sprendimų ir paslaugų bendrą kūrimą, gamybą ir rinkodarą, gerinti jų kokybę bei prieinamumą;
 3. kaupti, analizuoti ir teikti partneriams informaciją apie norimomis savybėmis pasižyminčių pažangių ortopedijos ir reabilitacijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau MTTP) pasiekimus bei pažangią patirtį;
 4. ugdyti savo produktų paslaugų poreikių rinkas Lietuvoje ir užsienyje, skatinant Lietuvos pramonės technologinį modernizavimą;
 5. gerinti Klasterio Partnerių gebėjimus užsienio naujausių technologijų, medžiagų, kitų technologinių ir vadybinių inovacijų bei investicijų diegimo srityse;
 6. medicinos, fizikos, mechatronikos, ortopedijoje naudojimų naujų medžiagų kūrimo srityse dirbantiems mokslininkams sudaryti geresnes sąlygas kurti naujas ortopedijos ir reabilitacijos priemones;
 7. mokslininkams, kuriantiems naujas ortopedijos ir reabilitacijos technines priemones bei metodikas mokslo įstaigose, sudaryti galimybę patikrinti ir išbandyti jas pilotinės gamybos sąlygomis, paspartinti naujų produktų kelią į rinką;
 8. integruoti Klasterį ir jo Partnerius į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus bei projektus;
 9. visokeriopai stiprinti Klasterio viduje ir išorėje Lietuvos mokslo ir mokymo institucijų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, skatinant MTTP ir inovacijų diegimą Klasteryje ir už jo ribų;
 10. formuoti  ir stiprinti bendro naudojimo / atviros prieigos Klasterio MTTP veiklos ir specialistų kompetencijos ugdymo infrastruktūrą bei kompetenciją;
 11. skatinti aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą ir išlaikymą, diegti verslo socialinės atsakomybės principus;
 12. imtis visų kitų reikalingų veiksmų tam, kad būtų pasiektas Sutarties tikslas.

Koordinatorius

Všį „Vilties žiedas“

 • Įmonė įsteigta 2003 m. kovo 7d.

Misija: Pasitelkus patirtį ir žinias, kurti geriausiai kliento poreikius atitinkantį veiklos modelį, paprastai ir efektyviai bendrauti su savo klientais, teikti kokybiškas ortopedijos ir profesines reabilitacijos paslaugas. Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį.

Vizija: komandinis darbas ir paprastumas padeda mums būti veikliais ir dinamiškais. Mes siekiame tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį profesinės reabilitacijos, ortopedijos bei projektinės veiklos srityje, įstaiga.

Mes siekiame: Profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferos sukūrimo tarp įstaigos darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, tiekėjų, kitų suinteresuotųjų šalių.

[email protected]

(8 37) 756207


Nariai

Lietuvos sporto universitetas

Lietuvos sporto universitetas (LSU) plėtoja projektinę veiklą, įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektus, orientuotus į infrastruktūros bei studijų procesų gerinimą ir mokslinius tyrimus. LSU dalyvauja tarptautinėse edukacinėse programose, kurios skatina tarptautinį bendradarbiavimą su Europos šalių aukštojo mokslo institucijomis ir kitomis organizacijomis. Projektinėje veikloje LSU bendradarbiauja su partneriais – verslo įmonėmis ir kitomis aukštojo mokslo institucijomis.

 

UAB ,,Optronika“

OPTRONIKA – tai mokslinė-gamybinė lazerinių ir optinių technologijų kompanija, tarptautinės lazerių šou asociacijos ILDA (International Laser Display Association, www.laserist.org ) narė.  Atliekame įspūdingus daugiaspalvių lazerių šou miestų ir asmeninėse šventėse, reklaminėse akcijose, naujų produktų pristatymuose, parodose, koncertuose, klubuose. Gaminame lazerinę techniką, optinius prietaisus, atliekame matavimus ir ekspertizes.

 

Klaster

UAB “Eleston”

UAB „MT sprendimai“

Sveikata ir laikas – labai svarbios vertybės žmogaus gyvenime. Tik tada, kai jų netenkame, suvokiame, ką praradome, ir visa kita netenka reikšmės. Mes siekiame tausoti abi vertybes – padedame žmogui išsaugoti ar susigrąžinti sveikatą, taupydami jo brangų laiką.

Misija – pasitelkiant naujausias mokslo ir gamybos technologijas kurti, gaminti ir vartotojams pateikti modernias, saugias ir efektyvias ortopedines technines priemones. Gerinti visuomenės gyvenimo kokybę – sukurti gausų ortopedinių techninių priemonių pasirinkimą.

Vizija – tapti ortopedinių techninių priemonių gamybos lyderiu esamose rinkose, pradėti veiklą naujose rinkose ir tapti pirmaujančia ortopedinių techninių priemonių gamybos bendrove Baltijos šalyse.

UAB „Plėtra“

UAB „Plėtra“ projektuoja, išbando ir serijiniu būdu gaminami ortopediniusi gaminius. Pagrindinę įmonės gamybos apimtį sudaro elastinių silikoninių krūties egzoprotezų gamyba. Taip pat gaminami ir kiti ortopediniai gaminiai iš silikono bei PVC: krūtų keltukai, įvairios šildyklės, kojos pirštų plėstuvai ir pan. Visi mūsų gaminiai yra aprobuoti LR Sveikatos apsaugos ministerijoje, gaminami iš aukščiausios kokybės, nekenksmingų žmogaus sveikatai medžiagų ir kokybe nenusileidžia užsienio šalyse gaminamiems analogams.

Klaster

UAB „Start Vilnius“

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) yra didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir kuriamos verslui ir visuomenei naudingos moderniosios technologijos.