IRT

Mokslo leidybos klasteris

Klasterio veikla – kurti ir diegti inovatyvius IT sprendimus bei inovatyvias mokslo bei edukacinės leidybos technologijas, paremtas ilgamete klasterio partnerių praktika, turimomis žinioms, metodologine ir moksline patirtimi bei naujausiais jų pasiekimais užsienyje ir Lietuvoje. Klasterio siekis yra kurti bei skatinti kurti ir teikti rinkai tokius paslaugas bei produktus, kurie augintų klasterių narių ir įmonių – klasterių narių klientų, pridėtinę vertę.

Klasterio nariai: VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, BĮ UAB „VTeX“, UAB „VTEX Investicijos“, UAB „Ex Datum“, BĮ UAB „TEV“, UAB „ImPro“ ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Klasterio tinklalapis sciencepublishingcluster.com

Koordinatorius

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Esame technologijų parkas, įsikūręs Visoriuose. Siekiame padėti augti ir bendradarbiauti parke įsikūrusioms įmonėms. Teikiame inovacijų, finansų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros konsultacijas inovatyvioms įmonėms. Organizuojame informacinius renginius profesionalams. Rūpinamės esama infrastruktūra ir jos plėtra. Per inovacijų dirbtuves padedame įmonėms gauti įžvalgų inicijuojant ir kuriant naujus produktus ar paslaugas.

[email protected]

(8-5) 210 9256

vitp.lt


Nariai

BĮ UAB „TEV“

Pagrindinės įmonės darbų kryptys:

  • Edukaciniai leidiniai: vadovėlių komplektai bei kitos mokomosios priemonės bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms.
  • Elektroninė leidyba: kompiuterinių mokymosi priemonių, mobilių interaktyvių kompiuterinių (MIKO) knygų, kompiuterinių užduočių rinkinių konstruktorių (KURK), skaitmeninių vadovėlių kūrimas.

 

BĮ UAB „VTEX“

Naujausiomis technologijomis grindžiami sprendimai ir paslaugos mokslo bendruomenei ir mokslinės literatūros leidėjams, didžiausias dėmesį skiriant mokslo leidybos paslaugoms matematikos ir fizikos mokslų srityse. Tarp įmonės klientų – ir Lietuvos mokslo leidyklos, daugiausiai Universitetų mokslo bendruomenės.

Ex Datum, UAB

Specializuotos leidybos IT paslaugos
Informacinės ir komunikacinės technologijos
Kompiuterinių duomenų apdorojimas

ImPro, UAB

Įmonės paslaugos apima vaizdo ir garso kūrybą bei apdorojimą, programavimą interneto svetainėms ir spec. uždaviniams.

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba.

UAB „VTEX investicijos“

UAB „VTEX Investicijos“ – tai įmonė, investuojanti į technologijas. Didžiausią dėmesį skiria technologijoms, susijusioms su mokslo literatūros parengimu publikavimui bei publikuotos mokslo informacijos paieška. Taip pat investuoja į technologijas, optimizuojančias patį mokslo leidybos procesą.