Energetika ir statyba

Lietuvos jūrinis klasteris

Vertę kuriančios partnerystės – mėlynosios ekonomikos augimui!


Pagrindiniai sektoriai:

  • Alternatyvaus kuro infrastruktūra ir technologijos (SGD, biodujos, vandenilis, amoniakas)
  • Uostas ir krova
  • Laivų statyba, remontas, jūrinė energetika


BENDRUOMENĖ

Verslo ir mokslo organizacijos telkia jėgas plėtojant jūrinių inovacijų ekosistemą šalyje – šiuo tikslu 2020 m. birželio 30 d. Klaipėdoje įsteigtas Lietuvos jūrinis klasteris. Siekiama, kad jis taptų platforma aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimui.

Klasterio steigimą inicijavo 2016 m. veiklą pradėjęs Lietuvos suskystintųjų dujų (SGD) klasteris, sutelkęs 17 partnerių – Lietuvos bei tarptautinių verslo organizacijų, mokslo institucijų.

Jūrinio klasterio bendruomenė bus nuosekliai plečiama įtraukiant dar daugiau uosto įmonių, laivų statybos ir remonto, jūrinės energetikos sektorių atstovų, taip pat stiprinant ryšius su partneriais užsienio valstybėse


VEIKLOS SPEKTRAS:

Inovatyvių technologinių projektų iniciavimas; aukštos pridėtinės vertės produktų/ paslaugų kūrimas; tyrimų infrastruktūros plėtra; startuolių ekosistemos plėtra; tarporganizacinė tinklaveika; resursų sutelkimas/ pritraukimas; gebėjimų/ kompetencijų plėtra (tarptautinė Blue Growth Leaders Academy programa ir kitos iniciatyvos); pažangių sprendimų/ projektų viešinimas.


IŠKIRTINIS DĖMESYS:
automatizacijos, skaitmenizacijos, daiktų interneto, duomenų analizės ir panaudojimo, dirbtinio intelekto ir sistemų integracijos sprendimams.

 

Koordinatorius

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas


Nariai

AB „Klaipėdos nafta”

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Rinkai įmonė teikia terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energijos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais.

AB „Vakarų laivų gamykla”

AB „Vakarų laivų gamykla” yra didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės įmonė Lietuvoje. Šiuo metu grupė vienija 20 skirtingos specializacijos įmonių ir teikia visas su laivo gyvavimo ciklu susijusias paslaugas. Įmonių grupės pagrindinės veiklos yra laivų statybos, laivų remonto ir konversijos projektų įgyvendinimas, kompleksiniai laivų projektavimo ir inžineriniai sprendimai, didelių ir sudėtingų metalo konstrukcijų bei įrengimų gamyba, jūrų krovinių krova.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

AB „Lietuvos geležinkeliai” yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti  valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai”, jos tiesiogiai patronuojamos aštuonios bendrovės, 2 viešosios įstaigos  bei 1 asocijuota įmonė, kurioje patronuojanti AB „Lietuvos geležinkeliai” yra smulkusis akcininkas.

Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD) – „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės bendrovė, didžiausias ir pažangiausias riedmenų remonto centras regione.

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis. Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų. Daugiau nei 60 laboratorijų, mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ bei mokslinis-tiriamasis ir mokomasis burlaivis „Brabander“ – bazė, sukurta vykdomiems fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinės plėtros darbams fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse vykdyti.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla vienintelė šalyje rengia Tarptautinės jūrų organizacijos konvenciją ir tarptautinį kvalifikacijos standartą atitinkančius vadovaujančios įgulos sudėties jūrininkus: laivavedžius, laivų mechanikus ir elektromechanikus. Taip pat rengiami specialistai ir jūrų uosto bei susijusioms su šia veikla įmonėms: laivų agentai, krovinio ekspeditoriai, stividoriai, finansininkai, jūrų transporto logistikos technologai.

Lietuvos energetikos institutas

Institutas – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Organizacijos misija – vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių tyrimus ir kurti inovacines technologijas, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauti studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengiant specialistus Lietuvos mokslui ir ūkiui.

UAB „Baltkonta”

UAB „Baltkonta“ teikia konteinerinių ir kitų krovinių, įskaitant negabaritinius ir sunkiasvorius krovinius, ekspedijavimo „nuo durų iki durų“ paslaugas. Bendrovė organizuoja ir atlieka multimodalinius pervežimus.

UAB „Baltkonta“ – logistikos ir autotransporto įmonė. Bendrovė įsteigta 2008 m. Pirminė kompanijos veikla buvo multimodalinių pervežimų konteineriniais organizavimas.

Šiuo metu bendrovė gabena įvairius negabaritinius, sunkiasvorius bei standartinius krovinius į / iš Skandinavijos, Baltijos šalių, Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos ir kitų šalių.

 

UAB „DNV GL Lietuva”

DNV GL – tai pirmaujanti pasaulyje klasifikavimo kompanija, teikianti paslaugas jūrų pramonei, naftos ir dujų pramonei, o taip pat atliekanti bandymų, sertifikavimo ir patariamąsias paslaugas, apimančias atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos valdymo sektorius. Kompanija taip pat teikia skaitmeninius sprendimus, kurie padeda valdyti riziką bei yra skirta laivų, vamzdynų, perdirbimo gamyklų, jūrinių konstrukcijų, elektros tinklų ir kitų sistemų veikimo gerinimui ir didesniam saugumui.

UAB „Emerson Process Management”

„Emerson Electric“ yra pasaulinė kompanija, kurianti įvairiose sferose aktualius technologinius sprendimus, teikianti pramonei reikalingas paslaugas, susijusias su automatizavimu, efektyvesniu procesų valdymu. „Emerson Process Management“ atstovauja vienam iš kompanijos segmentų bei teikia technologijas įvairioms pramonės įmonėms, įskaitant naftą ir dujas, celiuliozę ir popierių, vaistų, maisto produktų ir gėrimų gamintojus.

 

UAB „IGNITIS”

UAB „Ignitis” įsteigta į vieną bendrovę sujungus „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“. UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Nuo 2013 m. „Ignitis” veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. – ir Lenkijoje.

UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė”

Klaipėdos LEZ yra 2002 m. įkurta, 412 ha užimanti pramoninės plėtros teritorija. Klaipėdos LEZ yra puikiai sujungta su visais pagrindiniais vietos ir tarptautiniais sausumos, geležinkelių ir jūrų transporto koridoriais bei kartu yra Klaipėdos miesto savivaldybės dalis. Zonoje investuotojams taikomos specialios išskirtinės lengvatinės ekonominės ir teisinės sąlygos. Laisvojoje ekonominėje zonoje įrengta ir nuolatos plėtojama inžinerinė infrastruktūra.

UAB „SGS Klaipėda Ltd”

SGS yra pirmaujanti pasaulyje sertifikavimo ir įvairius bandymus atliekanti įmonė. SGS dirba daugiau nei 94 000 darbuotojų, įmonė turi per 2 600 biurų ir laboratorijų tinklą visame pasaulyje. Kompanija teikia specializuotus verslo sprendimus, kurie prisideda prie kokybės, saugumo ir našumo gerinimo, o taip pat mažinant rizikas.

UAB „VIVA GRID”

Pagrindinės „SG dujos“ įmonių grupės veiklos sritys – suslėgtų (CNG) ir suskystintų (LNG) gamtinių dujų infrastruktūros kūrimas, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto ir pramonės sektoriuose.

„SG dujos“ įmonių grupė yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė, rinkos ir inovacijų lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros.

Pagrindinė grupei priklausančios  UAB „VIVA GRID” veikla – gamtinių dujų panaudojimas pramonės objektuose keičiant taršius energijos šaltinius į aplinkai draugiškus.

 

UAB „Bega”

„BEGA“ teikiai krovinių perkrovimo iš/į sausumos transporto į/iš jūrinį transportą, sandėliavimo bei kitas transporto-logistikos paslaugas. Kompanijos specializacija – birių ir skystų krovinių krova ir sandėliavimas. Įmonėje sukurta visa reikiama uostinė infrastruktūra, įdiegtos modernios automatizuotos krovinių iškrovimo/pakrovimo, transportavimo, sandėliavimo technologijos, skirtos apdoroti palaidus birius ir skystus chemijos, statybos, maisto pramonės, žemės ūkio ir kitus produktus. „BEGA“ siūlo visą kompleksą logistinių sprendimų.

UAB „Schneider Electric Lietuva”

„Schneider Electric Lietuva” – tai tarptautinė energijos valdymo kompanija, siūlanti integruotus sprendimus įvairiems sektoriams.
Kompanija „Schneider Electric“ veikia daugiau nei 100 pasaulio šalių, kur siūlo integruotus sprendimus įvairiems verslo sektoriams: mašinų gamybos ir pramonės šakoms, komunalinių paslaugų ir infrastruktūros tiekėjams, duomenų centrams, viešųjų įstaigų, komercinių ir gyvenamųjų pastatų administratoriams. Kompanija orientuojasi į saugios, patikimos, efektyvios, produktyvios ir žalios energijos gamybą ir įsipareigoja žmonėms bei organizacijoms padėti pasiekti geriausius rezultatus išmaniai išnaudojant energiją. Grupės įmonėse dirba 150 tūkst. darbuotojų.

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (VGTVPM) rengia ne tik geležinkeliui reikalingus specialistus, bet ir logistikos, verslo, IT specialistus. Profesinį mokymą vykdo pagal 4 švietimo sritis: transporto paslaugos, inžinerija ir inžinerinės profesijos, informacijos ir ryšio technologijos, verslas ir administravimas.

VGTVPM veikia vienintelis Lietuvoje sektorinis geležinkelio transporto specialistų rengimo praktinio mokymo centras, kuriame sumontuotas analogų neturintis traukinio valdymo simuliatorius, padedantis parengti geležinkelio keliams traukinio mašinistus. Kasmet mokyklą baigia per 200 absolventų.

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP) – Klaipėdos regiono inovacinės aplinkos skatinimo centras, siekiantis glaudaus ir kryptingo mokslo bei verslo bendradarbiavimo, didesnio ekonominio konkurencingumo, kuriantis palankias sąlygas startuolių ekosistemai. KMTP teikia specializuotas paslaugas „žaliųjų” ir „mėlynųjų” (jūrinių) technologijų srityse. Organizacija aktyviai įsitraukia telkiant regiono inovacijų sistemos „kritinę masę”, formuojant partnerystės ryšius bei klasterius.