2017 Spalio 06 d.

Tarpsektorinio klasterių bendradarbiavimo galimybės

Organizatorius: MITA

Europos mastu šiuo metu ypač aktualios dvi temos susijusios su klasteriais: tarptautiškumas ir tarpsektoriškumas. Žengiant į ekonominę santvarką, kurios dėsnius diktuoja 4-oji pramonės revoliucija, nacionalinių klasterių įsijungimas į tarptautines vertės grandines ir gebėjimas veikti tarpdisciplininėje plotmėje tampa gyvybiškai svarbūs konkurencingumui.

Būtent todėl „InoLink“ („Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“) kviečia visus besidominčius klasterizacija ir klasterių veikla į informacinį renginį „Tarpsektorinis bendradarbiavimas: galimybės veikiant klasteriuose“. Jo metu bus pristatytas „InoLink“ projektas ir jo veiklos, bus vykdomi praktiniai užsiėmimai tarpdisciplinių ir tarpsektorinių partnerysčių kūrimui, vyks klasterių plėtros ir komunikacijos paskaita.

Daugiau informacijos ir registracija: jolanta.avizenyte@mita.lt

 

„Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) brandinami 14 klasterių. „InoLink“ – tai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) koordinuojamas ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kuris vykdomas kartu su Lietuvos inovacijų centru ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas prasidėjo 2016 m. liepą, o jo tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.