2020 Liepos 17 d.

MITA kviečia dalyvauti Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvoje

  • Kam naudinga: klasterių nariams, kurie vysto naujausias technologijas, įskaitant dirbtinį intelektą, didžiuosius duomenis („big data“), mašininį ir gilųjį mokymąsi, tinklo technologijas, daiktų internetą, blokų grandinių technologijas („blockchain“), saugumo bei kitas technologijas bei gali prisidėti prie atsparios ir saugios skaitmeninės visuomenės kūrimo.
  • Tikslas: paskatinti Europos ir Japonijos tyrėjus pasitelkti informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir ieškoti naujų būdų, kurie padėtų spręsti problemas, kylančias kibernetinės ir fizinės erdvės sankirtoje.
  • Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės kartu su kitomis iniciatyvą finansuojančių šalių organizacijomis. Projektą turi įgyvendinti ne mažiau kaip 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos šalies, kuri dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje „CONCERT-Japan“: Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, Turkijos. Europos šalių atsakingos institucijos yra įsipareigojusios finansuoti dalyvius pagal nacionalines taisykles.
  • Paraiškos priimamos: iki 2020-07-17.
  • Daugiau informacijos: čia.