2020 Liepos 07 d.

Kvietimas pagal ES priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (teikimas iki 07.07)

Organizatorius: MITA

Tikslas: skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos; privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis. Partneriai: mokslo ir studijų institucijos; privatieji juridiniai asmenys (yra papildomų sąlygų). Naudinga klasterių nariams – įmonėms, mokslo ir studijų insititucijoms, kurios planuoja komercializuoti MTEP rezultatus.

  • Finansuojamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms).
  • Maksimali finansavimo suma: 100 000 Eur.
  • Finansavimo intensyvumas: 100 proc.
  • Paraiškos priimamos: I etapas – iki 2020-07-07, 16:30; II etapas – 2020-09-21, 16:30.

Daugiau informacijos: čia.