2020 Birželio 11 d.17:00

Kvietimai finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas Covid-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti

Organizatorius: Europos Komisija

Kam naudinga: klasteriams, klasterių nariams.

Tikslas: pertvarkyti gamybą, kad būtų galima greitai pagaminti testavimui, gydymui ir prevencijai gyvybiškai svarbių medicinos priemonių ir reikmenų, taip pat kurti medicinos technologijas ir skaitmenines priemones koronaviruso aptikimui, stebėjimui ir pacientų priežiūrai gerinti. Tyrimai turės būtu atliekami tiriant dideles pacientų grupes visoje Europoje.

Galimi pareiškėjai: projekto konsorciumą, priklausomai nuo kvietimo, turi sudaryti keletas ES ar Horizon 2020 asocijuotų narių, juridinių asmenų.

Kvietimai pagal temas:

  1. Gamybos pertvarkymui gaminti gyvybiškai svarbias medicinos priemones ir reikmenis – čia.
  2. Medicinos technologijoms, skaitmeninėms priemonėms ir dirbtinio intelekto analizės priemonėms aukšto technologinės parengties lygio stebėjimui ir priežiūrai gerinti – čia.
  3. Atsakui į protrūkio poveikį elgesiui, visuomenei ir ekonomikai – čia.
  4. Europos COVID-19 kohortos (didelių pacientų grupių) naujiems tyrimams – čia.
  5. Svarbių ES ir tarptautinių kohortų (didelių pacientų grupių) tyrimų grupių bendradarbiavimui tirti COVID-19 – čia.

Paraiškos priimamos: iki 2020-06-11, 17:00 (Briuselio laiku).

Seminaro apie šiuos kvietimus videoįrašas: čia.

Dėl galimybės rasti partnerių arba būti įtrauktiems į galimų partnerių sąrašą galite kreiptis: Dr. Edita Bagdonaitė, edita.bagdonaite@mita.lt

Daugiau informacijos: čia.