2020 Liepos 21 d.

Kviečiama teikti paraiškas priemonei „SMEs Go International’ Technical Assistance Facility“

Tikslas: siekiama paskatinti klasterių ir verslo tinklų bendradarbiavimą tarp Europos valstybių ir skirtingų veiklos sektorių  tuo pačiu remiant tarptautinę partnerytę su trečiomis šalimis, ypač augančiose pramonės šakose.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, kurios papildomai vystė projektą European Strategic Cluster Partnership for Going International’ (ESCP4i) 2 veikloje pagal šiuos galimus kvietimus: Cluster Go International’ COS-CLUSINT-2016-03-01, COSCLUSTER-2014-3-03, COS-CLUSINT-2017-03-6.

Finansuojama veikla: 25 Europos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės turės galimybę gauti pritaikytas verslo konsultacijas, patarimus, išvystyti turinio prasme ir finansiškai paruoštus verslo planus, kurie padės išplėsti veiklą, rasti partnerių už ES ribų. Priemonės veiklos apima vebinarus tokiomis temomis kaip iššūkiai ir galimybės konkrečioje pasirinktoje rinkoje, produkto marketingas, verslo planas, apskaita, auditas; konsultacijas apie įėjimą į konkrečią rinką (-as), verslo modelį, finansinį modelį, teisinius aspektus, infrastruktūrą, inovacijas, kt. Tiesioginis finansavimas nėra numatytas.

Paraiškos priimamos: iki 2020 m. liepos 24 d.

Daugiau informacijos: čia.