2020 Birželio 09 d.17:00

Fast track to innovation (FTI) kvietimai kurti inovacijas projektų konsorciumams

Kam naudinga: klasteriams, klasterių nariams – įmonėms, universitetams.

Tikslai: sumažinti idėjos komercializavimo laiką, paskatinti MTEP, padidinti privataus sektoriaus investicijas į tyrimus ir inovacijų kūrimą.

Galimi pareiškėjai: projekto konsorciumas, kurį turi sudaryti tarp 3-5 nepriklausomų partnerių iš ne mažiau kaip 3 skirtingų ES ir Horizon 2020 asocijuotų šalių.

  • Privalomai projekto konsorciume turi dalyvauti pramonės atstovai, įmonės (labai, mažos, mažos, vidutinės), taip pat gali dalyvauti universitetai, mokslo ir technologijų organizacijos, klasteriai, galutiniai naudos gavėjai, pramonės asociacijos, inkubatoriai, investuotojai, viešasis sektorius, startuoliai.

Galima partneriai: organizacijas, kurios siūlo bendradarbiauti galima rasti čia.

Finansuojama veikla: proveržio technologijų kūrimas nuo 6 TRL iki 8 TRL įvairiose srityse.

  • Veiklas gali apimti bandomieji tyrimai realiomis sąlygomis, testavimas, validavimas, standartų nustatymas ir kt.
  • Technologija/inovacija turi būti komercializuota per 3 metus nuo veiklų pradžios.

Maksimali finansavimo suma: 3 mln. Eur, 70 proc. finansavimo intensyvumas.

Kiti reikalavimai: čia.

Paraiškos priimamos: iki 2020-06-09 17:00 (Briuselio laiku) arba iki 2020-10-27 17:00 (Briuselio laiku).

Daugiau informacijos, dokumentai ir paraiškos pateikimas, projektų pavyzdžiai: čia.