2020 Gruodžio 02 d.

„Cluster Go International“ kvietimas

Tikslas: sustiprinti klasterių ir verslo tinklų bendradarbiavimą tarp valstybių ir tarp sektorių.

Kvietimą sudaro dvi kryptys:

  • A – bus finansuojamas plačiam Europos pramonės sektorių ir vertės grandinių ratui skirtas ESCP-4 steigimas;
  • B – ESCP-4, skirto gynybos ir saugumo sektoriui, steigimas.

Finansuojama veikla: klasterių tarptautiškumas, kai suinteresuoti konsorciumai kuria ir įgyvendina bendrą strategiją, bendrus tikslus konkrečioms trečiosioms rinkoms ir remia MVĮ plėtrą tose šalyse, siekiant stiprinti ir didinti Europos strateginių klasterių partnerystes tarptautinei plėtrai (ESCP-4i), padėti Europos MVĮ patekti į naujas pasaulines vertės grandines ir užimti lyderių pozicijas pasaulyje.

  • A krypties projektuose turėtų būti įtraukti parengiamieji ir su įgyvendinimu susiję veiksmai. Parengiamieji veiksmai turi apimti klasterių bendradarbiavimo veiklas, siekiant sukurti tarptautiškumo strategiją plėtrai į trečiųjų šalių rinkas, taip pat planą, kuriame būtų numatytos efektyvios priemonės MVĮ nariams, siekiantiems veiklų ir eksporto į pasirinktas valstybes.Įgyvendinimo veiksmai turi apimti pradinį strategijos testavimą ir įgyvendinimą pagal projekto konsorciumo pasiūlymą.  Projekte turėtų būti užmegztas bendradarbiavimas bent su 2 trečiosiomis šalimis (ne COSME narėmis) arba pasaulio regionais ir inicijuojamos Europos MVĮ verslo partnerystes kiekvienoje tikslinėje rinkoje.
  • B kryptyje kviečiama projektą formuoti esamų tarptautiškumo strategijų pagrindu ir sutelkti dėmesį į įgyvendinimo veiksmus.

Tinkami pareiškėjai:

  • A krypčiai – juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje arba dalyvaujantis COSME programose + užregistruotas arba iki kvietimo pabaigos patvirtintas ECCP sistemoje. Projekto konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip  3 juridiniai asmenys (bent 3 iš jų turi būti iš COME šalių tarpo).
  • B krypčiai – juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje + užregistruotas arba iki kvietimo pabaigos patvirtintas ECCP sistemoje. Projekto konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 juridiniai asmenys, įsteigti 3 skirtingose ES valstybėse.

Projekto konsorciumas gali dalyvauti tik vienoje iš krypčių.

Kvietimo biudžetas: 7,5 mln. Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2020.12.02 17:00 (Briuselio laiku) čia.

Daugiau informacijos ir konsultacijos: čia.