2018 Spalio 04 d.

B2B partnerių paieškos renginys Bridge 2 Business

Organizatorius: MITA, LIC, ICT cluster

Vieta: Viešbutis Artis (Totorių g. 23), Vilnius

Bridge 2 Business renginys nuties verslo tiltus tarp Skandinavijos ir Europos Sąjungos valstybių, padės pasidalinti patirtimi, diegti naujoves ir kurti naujus verslo ir mokslo ryšius.

Renginys yra skirtas praktiniam Lietuvos ir kitų Baltijos šalių bendradarbiavimo su partneriais iš Skandinavijos šalių mokslo ir verslo srityse skatinimui. Renginio metu ypatingas dėmesys bus skiriamas gerosios praktikos pasidalinimui, tikslinių kontaktų užmezgimui, bendrų projektų vystymo patirčių dalinimuisi.

Siekiant ICT sektoriaus vystymosi ir plėtros regione bei konkurencinio pranašumo tarptautinėse rinkose, verslo įmonės ir mokslo institucijos turės progą pasiruošti efektyviam dalyvavimui būsimuose verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektuose, inovacijų skatinimo programose, pavyzdžiui, Baltic Sea Region Programme, Nordic Grands.

Detali programa ir registracija čia.

Bridge 2 Business renginys yra viena iš projekto „InoLink“ veiklų. „InoLink“ yra ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kurį MITA vykdo kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projektas ir jo veiklos yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.