2020 Rugpjūčio 31 d.17:00

Kvietimas įmonėms įgyvendinti 3D spausdinimo pramoninius demonstracinius projektus

Kam naudinga: klasteriams, kurie yra priemonių centrai (Facility centre) Lietuvoje; klasterių nariams – įmonėms, veikiančioms pramonės srityse.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės (iki 250 darbuotojų, iki 50 mln. Eur metinė apyvarta) + ne mažiau kaip du priemonių centrai iš skirtingų ES valstybių.

Finansuojama veikla: 3D spausdinimo technologija pagrįstų prototipų testavimas bendradarbiaujant su priemonių centrais.

Finansuojamos išlaidos: išlaidos turi būti susijusios su įrangos ir susijusių medžiagų naudojimu, taip pat personalo teikiamomis paslaugomis priemonių centruose.

Maksimalus finansavimas: 40 000 Eur.

Kiti reikalavimai:

  • projektas turi būti pradėtas nuo 6 technologinės parengties lygio (TPL/TRL);
  • projekto trukmė – nuo 6 iki 9  mėn.;
  • demonstracinis projektas turi būti priedų gamybos srityje (Additive manufacturing);
  • įmonė turi gauti bent du pasiūlymus iš priemonių centrų ir taip pasirinkti partnerius;
  • 3D spausdinimo projektas turi atitikti SMART kriterijus (specific, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound);
  • naudojimasis priemonių centrų paslaugomis turi būti pagrįstas.

Paraiškos priimamos: iki 2020-08-31, 17:00 (Briuselio laikas).

Daugiau informacijos, dokumentai ir paraiškos pateikimas: čia.