Agroinovacijos ir maisto technologijos, Energetika ir statyba, Gamyba ir inžinerija, IRT, Transportas

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, kooperuojančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, reputaciją ir patirtį, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos, kaip švariųjų technologijų valstybės, įvaizdžio stiprinimu.

Misija
Veikiame tam, kad didintume švariųjų technologijų sektoriuje veikiančių įmonių sukuriamą vertę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, skatintume bendradarbiavimą mokslinių tyrimų vykdyme ir inovacijų plėtroje, kompetencijų ugdymą, narių tarptautiškumą.

Vizija
Siekiame, kad Lietuva taptų švariųjų technologijų lydere Baltijos jūros regione.

Švariųjų technologijų klasterio nariai:
„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų̨ parkas“, UAB „Lietuvos energija“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos energetikos institutas, UAB „Rokvesta“, UAB „Eksponentė“, UAB „Bioversija“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, UAB „Ineco“, UAB „Rekin“, UAB „Saulės grąža“, UAB „Super solem“, UAB „Saulės vėjo aruodai“, UAB „Soli Tek cells“, VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Solet technics“, VšĮ „Mes darom“, Susivienijimas ŽALI.LT, UAB „Insectum“, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, VšĮ „Žaliosios politikos institutas“, MB „Hyraus Trys“, UAB „Popa LT“, Mažoji bendrija „Biovala“, Klappir Lithuania, UAB.

Koordinatorius

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Lietuvos švariųjų technologijų klasterio koordinatorius – Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam, žinioms imliam, verslui.

Susisiekti el. paštu

http://ssmtp.lt/

Nariai

„Birštono mineraliniai vandenys“, UAB

http://www.bmv.lt

„Super solem“, UAB

http://www.nectarsun.com

„Rekin“, UAB

„REKIN“ specializuojasi medicininės paskirties kosmetikos bei veterinarijos produktų kūrime. Įmonė kuria inovatyvius produktus, apsaugančius nuo žalingos aplinkos poveikio, maksimaliai atsisakydama sintetinių priedų, neturinčių analogų gamtoje. Produktus receptūros kuriamos bendradarbiaujant su įvairių sričių mokslininkais.

http://inoffice.lt

„Saulės grąža“, UAB

Saulės grąža yra pirmaujanti saulės energetikos įmonė Lietuvoje. Įmonės veikla apima atsinaujinančios energetikos plėtrą, elektroninių produktų kūrimą ir vystymą bei konsultacijų teikimą atsinaujinančios energetikos srityje. Nuo veiklos pradžios Saulės grąža įgyvendino daugiau nei 400 projektų ir užima apie 30 procentų saulės energetikos rinkos Lietuvoje. Siekdama išlaikyti rinkos lyderio poziciją, įmonė investuoja į inovatyviausių ir optimaliausių saulės energetikos sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Susisiekti el. paštu

+37052001683

https://saulesgraza.lt

Klaipėdos universitetas

http://apc.ku.lt

Klappir Lithuania, UAB

Klappir Lithuania, UAB – Islandijos programinės įrangos įmonė, teikianti resursų valdymo sprendimus. Klappir sukūrė programinę įrangą, kuri įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms leidžia tapti tvarioms ir sutaupyti valdant savo išteklių sąnaudas bei teikti aplinkosaugos apskaitai reikalingus duomenis, įskaitant ir CO2 išmetimus. Klappir kompiuterinė programa yra sukurta remiantis 2015 m. Paryžiaus susitarimu ir ŠESD apskaičiuoti skirtais protokolais.

Susisiekti el. paštu

+37064335806

http://www.klappir.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA vienija virš 40 įmonių, dirbančių biomasės resursų tyrimo ir gausinimo, biokuro gamybos ir tiekimo, biokuro technologijų (biokatilų ir biokatilinių gamybos ir statybos), šilumos energijos gamybos srityse. Asociacija yra Europos biomasės energetikos asociacijos „Bioenergy Europe“, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos (WBA), Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė, bendradarbiaujanti su įvairiomis mokslinių ir praktinių tyrimų organizacijomis, turinčiomis įtakos biomasės energetikos vystymui Lietuvoje.

Pagrindinė Asociacijos misija – Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirma – biomasės) panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

Susisiekti el. paštu

+37067398011

http://www.biokuras.lt/

Lietuvos energetikos institutas

http://www.lei.lt

Mažoji bendrija „Biovala“

MB „Biovala“ yra jauna ir inovatyvi privataus kapitalo mokslinė-gamybinė biotechnologijų įmonė, kurios pagrindinė veikla – aplinkos kokybės gerinimas. Pagrindinis įmonės siekis – teikti profesionalias konsultacijas aplinkos būklės gerinimo klausimais bei pasiūlyti aukštos kokybės produktus ir paslaugas, padedančias spręsti ekologines-aplinkosaugines problemas. Spręsdama šias problemas, įmonė daug dėmesio skiria mokslinei veiklai.

Susisiekti el. paštu

+37062424148

https://biovala.lt

MB „Hyraus Trys“

MB „Hyraus Trys“ veikla – popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bioplastikų tyrimai ir inovacijos.

Solet Technics, UAB

“Solet Technics” – saulės elektrinių ekspertai, gaminantys lietuviškus saulės modulius ir įrengiantys fotovoltines sistemas. Įmonės įrengtos jėgainės ne tik suteikia energetinio savarankiškumo, padeda taupyti, pasiekia tas vietas, kurių nepasiekia elektros laidai, bet ir tausoja aplinką bei gamtą. Vienas įdomiausių įmonės darbų – aukščiausia Lietuvoje saulės jėgainė, įrengta ant 23 aukštų pastato stogo.

Susisiekti el. paštu

+37052363691

http://www.solet.lt/technics/lt

Susivienijimas ŽALI.LT

Žali.LT – tai naujos kartos Lietuvos žaliųjų susivienijimas, besiremiantis visuomenės sąmoningumo, žmogaus ir gamtos darnos ir naujųjų žaliosios pakraipos lyderių principais. Judėjimas vadovaujasi strategija, jog, sujungus solidarumą, viešąjį sektorių, iniciatyvas ir dialogą, galima pasiekti geriausių sprendimų darniam vystymuisi. Judėjimas organizuoja įvairias aplinkosaugines iniciatyvas: žemės valanda, nieko nepirkimo diena, žemės išeikvojimo diena ir kt., į viešumą kelia aktualiausias aplinkosaugines problemas, dalyvauja dialoge su valstybinėmis institucijomis, verslo sektoriumi, kitomis organizacijomis, kartu inicijuoja socialines bei inovatyvias akcijas.

Susisiekti el. paštu

http://zali.lt

UAB „Insectum“

„Insectum“ – startuolis, kuris vysto maisto perdirbimo su vabzdžiais technologijas. Atliekų į baltymus procese Iš maisto atliekų sukuriama pridėtinė vertė tvaraus pašaro bei ekologinių trąšų pavidalu.

Susisiekti el. paštu

+37061822667

http://www.insectum.eu/lt/

UAB “Soli Tek cells“

„SoliTek“ – Šiaurės Europos saulės energetikos lyderė, užsiimanti saulės energetikos tyrimais, saulės modulių gamyba, jų pardavimu ir saulės elektrinių įrengimu Lietuvoje. Daugiau kaip 90% įmonės pagamintų modulių yra eksportuojama į Europos Sąjungą. Įmonė daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir produktų bandymams: ant savo pastato stogo yra įsirengę saulės laboratoriją – 150 kW saulės elektrinę, kurioje išbando savo naujausius produktus. „SoliTek“ drauge su partneriais vieni pirmųjų Europoje išbandė žiedinės ekonomikos modelį saulės technologijų gamybos sektoriuje, pagaminę saulės elementus iš perdirbtų saulės elementų.

Susisiekti el. paštu

+37052638774

https://solitek.eu/lt

UAB „Bioversija“

Bioversio sujungia mokslininkų žinias su gamtos galimybėmis ir siūlo efektyvius ir ekologiškus biotechnologijų sprendimus. Įmonės kuriami produktai naudingai pritaikomi daugybėje verslo šakų: aplinkosaugoje, žemės ūkyje, medicinoje, kosmetikoje, maisto pramonėje.

Susisiekti el. paštu

+370 615 88378

http://www.bioversio.lt

UAB „Eksponentė“

http://www.eksponente.lt/

UAB „Ineco“

UAB „Ineco“ pagrindinė veiklos kryptis – švariosios technologijos, pramoninė ekologija. Įmonės specialistai vykdo eksperimentinę ir technologinę plėtrą, atlieka testavimą, diegimą bei teikia konsultacijas dėl pramonės nuotekų nukenksminimo ir atliekų utilizavimo.

http://www.ineco.lt

UAB „Lietuvos energija“

Lietuvos Energija yra energetikos įmonių grupė, veikianti Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šiemet buvo pristatyta naujoji Lietuvos energijos strategija, kurioje numatyta, kad grupė didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Lietuvos energija kurs ateities energetiką, darydama ją lengvą, nematomą, žalią, išmanią ir globalią. Siekdama tapti viena inovatyviausių energetikos bendrove LE įsteigė LE Inovacijų centrą (www.leinnovationhub.com), kuriame viena iš krypčių yra atviros partnerystės skatinimas su kitomis įmonėmis ir mokslo įstaigomis.

http://www.le.lt

UAB „Rokvesta“

http://www.rokvesta.lt

UAB „Saulės vėjo aruodai“

http://www.sva.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

https://www.vgtu.lt

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas – partnerystėms atviras, moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstus sprendimus kuriantis universitetas. Daugiau nei 160 tyrėjų komandų visose mokslinių tyrimų srityse – biomedicinos, fizinių, technologijų, humanitarinių ir socialinių mokslų – gali pasiūlyti inovatyvius, dažnai tarpdisciplininius sprendimus verslui ir visuomenei. Nors Vilniaus universitetas veikia daugiau nei 430 metų, tačiau rezultatyviai dirba su tarptautinėmis verslo kompanijomis, veikiančiomis tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse bei naujomis, besikuriančiomis įmonėmis, turinčiomis nišinių poreikių mokslu ir inovacijomis grįstiems sprendimams. Vilniaus universiteto patentų portfelyje yra gyvybės mokslų ir fizinių bei technologijų mokslų sričių išradimai, kuriems išduoti Europos, JAV ir Japonijos patentai. Mokslininkai, dirbantys Gyvybės mokslų centre ir Fizikos fakultete, yra aktyviausi išradimų veikloje; švarias technologijas sėkmingai plėtoja Chemijos ir geomokslų fakulteto tyrėjai. Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkai prisideda sistemindami didelės apimties duomenis, kurdami algoritmus ir informacines sistemas. Jei svarstote, ar galėtumėte pasitelkti mokslininkų kuriamas žinias verslui, Vilniaus universitetas yra atviras Jūsų idėjoms ir gali padėti jas įgyvendinti.

Susisiekti el. paštu

+37052687000

https://www.vu.lt

VšĮ „Mes darom“

Darom – nuo 2008 m. veikianti aplinkosaugos organizacija, skatinanti pilietiškumą ir aktyvumą. Tikime, jog suburdami žmones į tvarkymosi akcijas, kuriame ne tik švarią aplinką, bet ir aplinkai neabejingą visuomenę. Siekiame keisti nusistovėjusį požiūrį, kad dėl aplinkosaugos problemų kaltas kažkas kitas. Kviečiame keisti įpročius ir tapti sąmoningesniais aplinkosaugos atžvilgiu.

Susisiekti el. paštu

863067800

http://mesdarom.lt

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti beatliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. „Žiedinė ekonomika“ dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų, tokių kaip Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau, patirtį.

Susisiekti el. paštu

+370 618 22667

www.circulareconomy.lt

VšĮ „Žaliasis taškas“

„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja per 3 tūkst. Lietuvos gamintojų ir importuotojų. Pagrindinis organizacijos tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas.

Susisiekti el. paštu

8 (670) 00956

http://www.zaliasistaskas.lt

VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

„Žaliosios politikos institutas“ – tai žaliųjų idėjų kalvė, kurioje gimstantys siūlymai virsta tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo projektais, įgyvendinamais tarptautiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Organizacijos misija – skatinti darnios plėtros sprendimų, paremtų moksliniais tyrimais bei ekspertine analize, integravimą į Lietuvos verslą, politiką bei visuomenę. Vieni naujausių instituto projektų: regioninės konferencijos „Žalioji strategija verslui“ ir tarptautinis projektas “Mažiau tarši logistika“.

Susisiekti el. paštu

+37052131353

http://www.zaliojipolitika.lt

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

https://www.bef.lt