Agroinovacijos ir maisto technologijos, Energetika ir statyba, Gamyba ir inžinerija, IRT, Transportas

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, kooperuojančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, reputaciją ir patirtį, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos, kaip švariųjų technologijų valstybės, įvaizdžio stiprinimu.

Misija
Veikiame tam, kad didintume švariųjų technologijų sektoriuje veikiančių įmonių sukuriamą vertę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, skatintume bendradarbiavimą mokslinių tyrimų vykdyme ir inovacijų plėtroje, kompetencijų ugdymą, narių tarptautiškumą.

Vizija
Siekiame, kad Lietuva taptų švariųjų technologijų lydere Baltijos jūros regione.

Švariųjų technologijų klasterio nariai:
„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų̨ parkas“, UAB „Lietuvos energija“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos energetikos institutas, UAB „Rokvesta“, UAB „Eksponentė“, UAB „Bioversija“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, UAB „Ineco“, UAB „Rekin“, UAB „Saulės grąža“, UAB „Super solem“, UAB „Saulės vėjo aruodai“, UAB „Soli Tek cells“, VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Solet technics“, VšĮ „Mes darom“, Susivienijimas ŽALI.LT, UAB „Insectum“, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, VšĮ „Žaliosios politikos institutas“.

Koordinatorius

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Lietuvos švariųjų technologijų klasterio koordinatorius – Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam, žinioms imliam, verslui.

Susisiekti el. paštu

http://ssmtp.lt/

Nariai

„Birštono mineraliniai vandenys“, UAB

http://www.bmv.lt

„Super solem“, UAB

http://www.nectarsun.com

„Rekin“, UAB

http://inoffice.lt

„Saulės grąža“, UAB

https://saulesgraza.lt

Klaipėdos universitetas

http://apc.ku.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA vienija virš 40 įmonių, dirbančių biomasės resursų tyrimo ir gausinimo, biokuro gamybos ir tiekimo, biokuro technologijų (biokatilų ir biokatilinių gamybos ir statybos), šilumos energijos gamybos srityse. Asociacija yra Europos biomasės energetikos asociacijos „Bioenergy Europe“, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos (WBA), Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė, bendradarbiaujanti su įvairiomis mokslinių ir praktinių tyrimų organizacijomis, turinčiomis įtakos biomasės energetikos vystymui Lietuvoje.

Pagrindinė Asociacijos misija – Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirma – biomasės) panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

Susisiekti el. paštu

+37067398011

http://www.biokuras.lt/

Lietuvos energetikos institutas

http://www.lei.lt

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2003 m. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam, žinioms imliam, verslui.

Parkas yra ideali vieta inovatyvioms technologinėms įmonėms, versliems universitetų bendruomenės ir MTEP aplinkos nariams, siekiantiems komercializuoti žinias, steigti ir vystyti verslus bei plėtoti inovatyvią veiklą.

Susisiekti el. paštu

+37061547865

http://ssmtp.lt/

Susivienijimas ŽALI.LT

http://zali.lt

UAB „Insectum“

http://www.insectum.eu/lt/

UAB “Soli Tek cells“

https://solitek.eu/

UAB „Bioversija“

Bioversio sujungia mokslininkų žinias su gamtos galimybėmis ir siūlo efektyvius ir ekologiškus biotechnologijų sprendimus. Įmonės kuriami produktai naudingai pritaikomi daugybėje verslo šakų: aplinkosaugoje, žemės ūkyje, medicinoje, kosmetikoje, maisto pramonėje.

Susisiekti el. paštu

+370 615 88378

http://www.bioversio.lt

UAB „Eksponentė“

http://www.eksponente.lt/

UAB „Ineco“

http://www.ineco.lt

UAB „Lietuvos energija“

Lietuvos Energija yra energetikos įmonių grupė, veikianti Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šiemet buvo pristatyta naujoji Lietuvos energijos strategija, kurioje numatyta, kad grupė didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Lietuvos energija kurs ateities energetiką, darydama ją lengvą, nematomą, žalią, išmanią ir globalią. Siekdama tapti viena inovatyviausių energetikos bendrove LE įsteigė LE Inovacijų centrą (www.leinnovationhub.com), kuriame viena iš krypčių yra atviros partnerystės skatinimas su kitomis įmonėmis ir mokslo įstaigomis.

http://www.le.lt

UAB „Rokvesta“

http://www.rokvesta.lt

UAB „Saulės vėjo aruodai“

http://www.sva.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

https://www.vgtu.lt

Vilniaus universitetas

https://www.vu.lt

VšĮ „Mes darom“

Darom – nuo 2008 m. veikianti aplinkosaugos organizacija, skatinanti pilietiškumą ir aktyvumą. Tikime, jog suburdami žmones į tvarkymosi akcijas, kuriame ne tik švarią aplinką, bet ir aplinkai neabejingą visuomenę. Siekiame keisti nusistovėjusį požiūrį, kad dėl aplinkosaugos problemų kaltas kažkas kitas. Kviečiame keisti įpročius ir tapti sąmoningesniais aplinkosaugos atžvilgiu.

Susisiekti el. paštu

863067800

http://mesdarom.lt

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

http://www.circulareconomy.lt

VšĮ „Žaliasis taškas“

http://www.zaliasistaskas.lt

VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

http://www.zaliojipolitika.lt

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

https://www.bef.lt