Agroinovacijos ir maisto technologijos, Energetika ir statyba, Gamyba ir inžinerija, IRT, Transportas

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, kooperuojančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, reputaciją ir patirtį, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos, kaip švariųjų technologijų valstybės, įvaizdžio stiprinimu.

Misija
Veikiame tam, kad didintume švariųjų technologijų sektoriuje veikiančių įmonių sukuriamą vertę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, skatintume bendradarbiavimą mokslinių tyrimų vykdyme ir inovacijų plėtroje, kompetencijų ugdymą, narių tarptautiškumą.

Vizija
Siekiame, kad Lietuva taptų švariųjų technologijų lydere Baltijos jūros regione.

Švariųjų technologijų klasterio nariai:
„Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų̨ parkas“, UAB „Lietuvos energija“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos energetikos institutas, UAB „Rokvesta“, UAB „Eksponentė“, UAB „Bioversija“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, UAB „Ineco“, UAB „Rekin“, UAB „Saulės grąža“, UAB „Super solem“, UAB „Saulės vėjo aruodai“, UAB „Soli Tek cells“, VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Solet technics“, VšĮ „Mes darom“, Susivienijimas ŽALI.LT, UAB „Insectum“, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, VšĮ „Žiedinė ekonomika“, VšĮ „Žaliosios politikos institutas“, MB „Hyraus Trys“, UAB „Popa LT“, Mažoji bendrija „Biovala“, Klappir Lithuania, UAB.

Koordinatorius

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Lietuvos švariųjų technologijų klasterio koordinatorius – Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam, žinioms imliam, verslui.

Susisiekti el. paštu

http://ssmtp.lt/

Nariai

„Birštono mineraliniai vandenys“, UAB

Birštono mineraliniai vandenys yra moderni įmonė, naudojanti ne tik pažangias technologijas, bet ir griežtus kokybės kontrolės metodus. Šiuo metu gaminamas trijų rūšių natūralūs mineraliniai vandenys „Vytautas“, „Birutė“ ir „Akvilė“.

Susisiekti el. paštu

+37052786318

http://www.bmv.lt

„Super solem“, UAB

„Nectar Sun“ yra naujoviška fotovoltinė sistema, skirta vandens šildymui. Prie įprasto namų vandens šildytuvo prijungtas „Nectar Sun“ valdiklis naudoja saulės energiją ir taip padeda sutaupyti.

http://www.nectarsun.com

„Rekin“, UAB

„REKIN“ specializuojasi medicininės paskirties kosmetikos bei veterinarijos produktų kūrime. Įmonė kuria inovatyvius produktus, apsaugančius nuo žalingos aplinkos poveikio, maksimaliai atsisakydama sintetinių priedų, neturinčių analogų gamtoje. Produktus receptūros kuriamos bendradarbiaujant su įvairių sričių mokslininkais.

http://inoffice.lt

„Saulės grąža“, UAB

Saulės grąža yra pirmaujanti saulės energetikos įmonė Lietuvoje. Įmonės veikla apima atsinaujinančios energetikos plėtrą, elektroninių produktų kūrimą ir vystymą bei konsultacijų teikimą atsinaujinančios energetikos srityje. Nuo veiklos pradžios Saulės grąža įgyvendino daugiau nei 400 projektų ir užima apie 30 procentų saulės energetikos rinkos Lietuvoje. Siekdama išlaikyti rinkos lyderio poziciją, įmonė investuoja į inovatyviausių ir optimaliausių saulės energetikos sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Susisiekti el. paštu

+37052001683

https://saulesgraza.lt

I+D Energias

I+D Energias veiklą pradėjo dar 2007 metais. Įmonė specializuojasi saulės energetikos, energijos efektyvumo, energetinių auditų ir techninės priežiūros srityse. Šiuo metu I+D Energias Lietuva teikia saulės elektrinių rangos (EPC) ir saulės elektrinių priežiūros (O&M) paslaugas Lietuvoje.

Susisiekti el. paštu

+37060281979

http://www.idenergias.lt

Ignitis grupė, UAB

Ignitis grupė, UAB yra energetikos įmonių grupė, veikianti Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šiemet buvo pristatyta naujoji grupės strategija, kurioje numatyta, kad grupė didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Ignitis grupė kurs ateities energetiką, darydama ją lengvą, nematomą, žalią, išmanią ir globalią. Siekdama tapti viena inovatyviausių energetikos bendrove, Ignitis įsteigė IGNITIS Inovacijų centrą (https://ignitisinnovation.com), kuriame viena iš krypčių yra atviros partnerystės skatinimas su kitomis įmonėmis ir mokslo įstaigomis.

https://www.ignitisgrupe.lt/

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto tikslas – vykdyti tarptautinio lygio jūrinių krypčių mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyrimais ir inovacijų vystymu grįstas MTEPI paslaugas verslui, dalyvauti formuojant jūrines MTEP veiklų kryptis, dalyvauti studijų procese.

http://apc.ku.lt

Klappir Lithuania, UAB

Klappir Lithuania, UAB – Islandijos programinės įrangos įmonė, teikianti resursų valdymo sprendimus. Klappir sukūrė programinę įrangą, kuri įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms leidžia tapti tvarioms ir sutaupyti valdant savo išteklių sąnaudas bei teikti aplinkosaugos apskaitai reikalingus duomenis, įskaitant ir CO2 išmetimus. Klappir kompiuterinė programa yra sukurta remiantis 2015 m. Paryžiaus susitarimu ir ŠESD apskaičiuoti skirtais protokolais.

Susisiekti el. paštu

+37064335806

http://www.klappir.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA vienija virš 40 įmonių, dirbančių biomasės resursų tyrimo ir gausinimo, biokuro gamybos ir tiekimo, biokuro technologijų (biokatilų ir biokatilinių gamybos ir statybos), šilumos energijos gamybos srityse. Asociacija yra Europos biomasės energetikos asociacijos „Bioenergy Europe“, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos (WBA), Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė, bendradarbiaujanti su įvairiomis mokslinių ir praktinių tyrimų organizacijomis, turinčiomis įtakos biomasės energetikos vystymui Lietuvoje.

Pagrindinė Asociacijos misija – Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirma – biomasės) panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

Susisiekti el. paštu

+37067398011

http://www.biokuras.lt/

Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos energetikos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis Lietuvos valstybei, visuomenei ir ūkio subjektams svarbius su energetika ir aplinkosauga susijusius ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą.

Susisiekti el. paštu

837401801

http://www.lei.lt

Mažoji bendrija „Biovala“

MB „Biovala“ yra jauna ir inovatyvi privataus kapitalo mokslinė-gamybinė biotechnologijų įmonė, kurios pagrindinė veikla – aplinkos kokybės gerinimas. Pagrindinis įmonės siekis – teikti profesionalias konsultacijas aplinkos būklės gerinimo klausimais bei pasiūlyti aukštos kokybės produktus ir paslaugas, padedančias spręsti ekologines-aplinkosaugines problemas. Spręsdama šias problemas, įmonė daug dėmesio skiria mokslinei veiklai.

Susisiekti el. paštu

+37062424148

https://biovala.lt

MB „Hyraus Trys“

MB „Hyraus Trys“ veikla – popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bioplastikų tyrimai ir inovacijos.

Susisiekti el. paštu

+37065370403

MB Inovacijos Maiste

MB Inovacijos Maiste, valdanti prekės ženklą Green Bang Snacks, gamina sveikus skrudintų avinžirnių užkandžius, papildytus organizmui naudingomis sąvybėmis, o pakuotei naudoja savaime įrančią – kompostuojamą pakuotę. Be to, įmonė 10% uždirbdo pelno skiria medžių sodininimui ir žaliųjų zonų kūrimui miesto teritorijose.

Susisiekti el. paštu

+37063434245

www.greenbangsnacks.com

Solet Technics, UAB

“Solet Technics” – saulės elektrinių ekspertai, gaminantys lietuviškus saulės modulius ir įrengiantys fotovoltines sistemas. Įmonės įrengtos jėgainės ne tik suteikia energetinio savarankiškumo, padeda taupyti, pasiekia tas vietas, kurių nepasiekia elektros laidai, bet ir tausoja aplinką bei gamtą. Vienas įdomiausių įmonės darbų – aukščiausia Lietuvoje saulės jėgainė, įrengta ant 23 aukštų pastato stogo.

Susisiekti el. paštu

+37052363691

http://www.solet.lt/technics/lt

Susivienijimas ŽALI.LT

Žali.LT – tai naujos kartos Lietuvos žaliųjų susivienijimas, besiremiantis visuomenės sąmoningumo, žmogaus ir gamtos darnos ir naujųjų žaliosios pakraipos lyderių principais. Judėjimas vadovaujasi strategija, jog, sujungus solidarumą, viešąjį sektorių, iniciatyvas ir dialogą, galima pasiekti geriausių sprendimų darniam vystymuisi. Judėjimas organizuoja įvairias aplinkosaugines iniciatyvas: žemės valanda, nieko nepirkimo diena, žemės išeikvojimo diena ir kt., į viešumą kelia aktualiausias aplinkosaugines problemas, dalyvauja dialoge su valstybinėmis institucijomis, verslo sektoriumi, kitomis organizacijomis, kartu inicijuoja socialines bei inovatyvias akcijas.

Susisiekti el. paštu

http://zali.lt

UAB „Insectum“

„Insectum“ – startuolis, kuris vysto maisto perdirbimo su vabzdžiais technologijas. Atliekų į baltymus procese Iš maisto atliekų sukuriama pridėtinė vertė tvaraus pašaro bei ekologinių trąšų pavidalu.

Susisiekti el. paštu

+37061822667

http://www.insectum.eu/lt/

UAB „LZ Technika“

LZT Group – Šiauliuose  įsikūrusi įmonių grupė, nuolatos investuojanti į naujausias technologijas, kurios būtų ne tik draugiškos aplinkai, bet ir klientų finansiniams bei laiko resursams. Vieni iš naujausių ir inovatyviausių produktų – pramoniniai nuotekų valymo įrenginiai MEIRY, perdirbantys pramonines nuotekas iki tokio lygmens, jog nuotekas būtų galima panaudoti kaip techninį vandenį; bei saulės šildytuvai vandeniui, suprojektuoti, atsižvelgiant į Šiaurės Europos klimato specifiką, kurie maksimaliai panaudoja saulės energiją vandens šildymui. Viskas iš „vienų rankų“ – projektavimas, gamyba, pardavimas, montavimas ir priežiūra.

Susisiekti el. paštu

+37064822622

https://lzt.lt

UAB „Popa LT“

„Popa Boat“ – tvarus miesto vandens transportas veikiantis dalinimosi principu. Tai saulės energija varomas, lengvai surenkamas/išardomas katamaranas.

Susisiekti el. paštu

+37067336995

https://popaboat.lt

UAB “Soli Tek cells“

„SoliTek“ – Šiaurės Europos saulės energetikos lyderė, užsiimanti saulės energetikos tyrimais, saulės modulių gamyba, jų pardavimu ir saulės elektrinių įrengimu Lietuvoje. Daugiau kaip 90% įmonės pagamintų modulių yra eksportuojama į Europos Sąjungą. Įmonė daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir produktų bandymams: ant savo pastato stogo yra įsirengę saulės laboratoriją – 150 kW saulės elektrinę, kurioje išbando savo naujausius produktus. „SoliTek“ drauge su partneriais vieni pirmųjų Europoje išbandė žiedinės ekonomikos modelį saulės technologijų gamybos sektoriuje, pagaminę saulės elementus iš perdirbtų saulės elementų.

Susisiekti el. paštu

+37052638774

https://solitek.eu/lt

UAB „Bioversija“

Bioversio sujungia mokslininkų žinias su gamtos galimybėmis ir siūlo efektyvius ir ekologiškus biotechnologijų sprendimus. Įmonės kuriami produktai naudingai pritaikomi daugybėje verslo šakų: aplinkosaugoje, žemės ūkyje, medicinoje, kosmetikoje, maisto pramonėje.

Susisiekti el. paštu

+370 615 88378

http://www.bioversio.lt

UAB „Eksponentė“

Naujadaros grupė „Eksponentė“ – projektų rengimo ir įgyvendinimo bendrovė, įsteigta 1994 metais Lietuvos vėjo energetikai plėtoti.

Susisiekti el. paštu

+37046350560

http://www.eksponente.lt/

UAB „Ineco“

UAB „Ineco“ pagrindinė veiklos kryptis – švariosios technologijos, pramoninė ekologija. Įmonės specialistai vykdo eksperimentinę ir technologinę plėtrą, atlieka testavimą, diegimą bei teikia konsultacijas dėl pramonės nuotekų nukenksminimo ir atliekų utilizavimo.

http://www.ineco.lt

UAB „Rokvesta“

UAB „Rokvesta“ pagrindinė ūkinė veikla – aplinkosaugos paslaugų teikimas įmonėms ir organizacijoms.

Susisiekti el. paštu

+37045821040

http://www.rokvesta.lt

UAB „Saulės vėjo aruodai“

+37062051964

http://www.sva.lt

UAB Viltechna

UAB „Viltechna“ bendrovės pagrindinė veikla – saugaus eismo kontrolės sistemų, intelektualių transporto sistemų, informacinių sistemų ir sprendimų kūrimas, diegimas ir aptarnavimas.

Susisiekti el. paštu

+37068780770

www.viltechna.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas.

https://www.vgtu.lt

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas – partnerystėms atviras, moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstus sprendimus kuriantis universitetas. Daugiau nei 160 tyrėjų komandų visose mokslinių tyrimų srityse – biomedicinos, fizinių, technologijų, humanitarinių ir socialinių mokslų – gali pasiūlyti inovatyvius, dažnai tarpdisciplininius sprendimus verslui ir visuomenei.

Susisiekti el. paštu

+37052687000

https://www.vu.lt

VšĮ „Mes darom“

Darom – nuo 2008 m. veikianti aplinkosaugos organizacija, skatinanti pilietiškumą ir aktyvumą. Tikime, jog suburdami žmones į tvarkymosi akcijas, kuriame ne tik švarią aplinką, bet ir aplinkai neabejingą visuomenę. Siekiame keisti nusistovėjusį požiūrį, kad dėl aplinkosaugos problemų kaltas kažkas kitas. Kviečiame keisti įpročius ir tapti sąmoningesniais aplinkosaugos atžvilgiu.

Susisiekti el. paštu

863067800

http://mesdarom.lt

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti beatliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. „Žiedinė ekonomika“ dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų, tokių kaip Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau, patirtį.

Susisiekti el. paštu

+370 618 22667

www.circulareconomy.lt

VšĮ „Žaliasis taškas“

„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja per 3 tūkst. Lietuvos gamintojų ir importuotojų. Pagrindinis organizacijos tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas.

Susisiekti el. paštu

8 (670) 00956

http://www.zaliasistaskas.lt

VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

„Žaliosios politikos institutas“ – tai žaliųjų idėjų kalvė, kurioje gimstantys siūlymai virsta tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo projektais, įgyvendinamais tarptautiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Organizacijos misija – skatinti darnios plėtros sprendimų, paremtų moksliniais tyrimais bei ekspertine analize, integravimą į Lietuvos verslą, politiką bei visuomenę. Vieni naujausių instituto projektų: regioninės konferencijos „Žalioji strategija verslui“ ir tarptautinis projektas “Mažiau tarši logistika“.

Susisiekti el. paštu

+37052131353

http://www.zaliojipolitika.lt

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą aplinkos apsaugos srityje. Svarbiausios veiklos sritys – aplinkosaugos politikos formavimas, ryšiai su įvairiomis visuomenės grupėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas, mokymai, visuomenės švietimas ir įvairios savanoriškos iniciatyvos.

Susisiekti el. paštu

852138155

https://www.bef.lt