Kūrybinės industrijos

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris

Mes esame socialiai atsakingų organizacijų ir įmonių tinklas, apjungiantis, vystantis ir stiprinantis:
– organizacijas ir įmones, kuriančias inovatyvų socialinį verslą;
– valstybinių institucijų vykdomas socialinių veiklų iniciatyvas;
– švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų vykdomas socialiai atsakingas veiklas;
– religinių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas socialines veiklas. 

Vadovaudamiesi bendromis vertybėmis ir tikslais siekiame sisteminio pozityvaus pokyčio ir proveržio šalyje kurdami, vystydami ir skleisdami inovatyvius socialinių iššūkių bei problemų sprendimus, skirtus pažeidžiamiausioms tikslinėms visuomenės grupėms, patiriančioms socialinę atskirtį. 

Klasteris yra atviras įvairiems požiūriams, skatinantiems socialinę integraciją ir į žmogų orientuotas inovacijas. Savo veikla siekia stiprinti susikalbėjimo kultūrą tarp skirtingus interesus turinčių socialinių grupių bei institucijų.

Koordinatorius

Všį Ramintoja

VšĮ Ramintoja – bendruomenė, apjungianti tikėjimą, kultūrą, mokslą, dvasines ir socialines inovacijas. Čia kuriama visuomenei atvira ir kūrybiška erdvė, kurioje atsiliepiama į skirtingų socialinių grupių poreikius, puoselėjama susikalbėjimo kultūra, kaupiamos ir perduodamos žinios bei patirtis, kuriami ir plėtojami inovatyvūs socialiniai sprendimai.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios atgimimo istorija įvertinta tarptautiniu mastu – atgimusi ir visuomenei duris atvėrusi šventovė įtraukta į Auksinę Europos kultūros paveldo kolekciją.

VšĮ Ramintoja įvertinta už socialines inovacijas paveldo srityje – įvairių visuomenės grupių įtraukimą į paveldo tvarkymą bei įveiklinimą, dialogo, bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimą.

Susisiekti el. paštu

http://www.ramintoja.lt/

Nariai

Adizes institutas Lietuva

Adizes institutas tai tarptautinė konsultacinė organizacija, tiekianti vadybinius instrumentus bei sprendimus, reikalingus sėkmingai įgyvendinti organizacijoms būtinus pokyčius. Institutas įgyvendina transformacijos programas, besiremiančias originalia Dr. Ichak Adizes metodologija, sukurta ir sėkmingai taikoma visame pasaulyje nuo 1971 metų, išvengiant chaoso ir destruktyvių konfliktų.

Remiantis Adizes metodologija, suformuluota Socialinių inovacijų klasterio Vizija, Misija bei pagrindinės Vertybės. Klasterio veikla yra ir bus grindžiama itin svarbiais Adizes metodologijoje esančiais tarpusavio Pasitikėjimo ir Pagarbos principais.

Susisiekti el. paštu

+37068626942

https://www.adizes.lt/

Gerumo Liūnas

Gerumo liūnas – tai organizacija, kurios tikslas įgyvendinti įkvepiančius švietimo, kultūros, meno ir verslo projektus, skatinančius ugdyti visuomenės sąmoningumą bei asmeninį kiekvieno jos nario tobulėjimą.

Susisiekti el. paštu

+37062097988

Gluk Media

Gluk Media yra pirmaujanti komanda, kuri kuria interaktyvią mediją ir virtualios realybės sprendimus, atskleidžiančius kasdienio gyvenimo naujoves, panaikinančiuss liniją tarp virtualiojo ir realaus pasaulio.

Nuo pat savo veiklos pradžios 2010 metais Gluk Media siekia kurti naujus ir patrauklius būdus skirtus bendrauti, linksmintis ir sąveikauti.

 

 

Susisiekti el. paštu

+37065653000

http://glukmedia.com/

P. Petrausko Akademija Infinitas

Povilas Petrauskas – profesionalus koučingo specialistas bei konsultantas, padedantis žmonėms suprasti save ir vienas kitą. Kadangi asmeninėse ar profesinėse veiklose dažniausiai stringama dėl to, kad tiesiog negirdime savęs ar vieni kitų iki galo, Povilo misija – įkvėpti ir įgalinti klausytis, išgirsti ir suprasti vieniems kitus. Tada tampa labai paprasta veikti tai, kas reikalinga ir greičiau pasiekti tuos rezultatus, kurių trokštama.

+37061866888

Susisiekti el. paštu

https://www.petrauskas.pro/

Pasaulinė lyderystės konferencija

Pasaulinę lyderystės konferenciją pirmą kartą surengė Willow Creek asociacija 1992 m. Į pirmąją konferenciją susirinko daugiau nei 2 000 dalyvių: dvasininkų, bažnyčių tarnautojų, nevalstybinių organizacijų ir verslo įmonių vadovų. Juos vienijo suvokimas, kad vadovavimas – sudėtingas pašaukimas, ir noras nuolat tobulinti savo vadovavimo įgūdžius.

Šiandien Pasaulinė lyderystės konferencija, tai aukščiausios klasės renginys, kuriame pasaulinio garso vadovų pranešimai transliuojami video formatu, o Lietuvos lyderių pranešimai skamba gyvai.

Konferencijos misija – puoselėjant paprastumą, tiesiant pasitikėjimo tiltus ir atskleidžiant nematomus/neformalius lyderius įkvėpti žmones dorai lyderystei.

Susisiekti el. paštu

+37067431943

https://lyderiams.lt/

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2003 m. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam žinioms imliam verslui.

Parko įgūdžiai ir žinios bus panaudoti Socialinių inovacijų klasterio rengiamose dirbtuvėse, kūrybiniuose maratonuose (angl. hackaton) ir kituose renginiuose.

Susisiekti el. paštu

+370 615 47 865

https://ssmtp.lt/

Socialinių mokslų kolegija

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse.

Susisiekti el. paštu

+37060178342

https://www.smk.lt/lt/

VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras

VšĮ „Bendrystės ir socialinių inovacijų centrą“ įsteigė Vidaus reikalų ministerija.

Tai pažangių sprendimų kūrybinis centras, kuriame vykdoma švietėjiška (ugdomoji) veikla, orientuota į visuomenės užimtumo, emocinio ir dvasinio tobulėjimo, meninės saviraiškos, nusikalstamos veiklos prevencijos skatinimą, kūrybinių gebėjimų ugdymą ir jų realizavimą, taip pat teikiama pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar kitų nusikalstamų veiklų.

Norima, kad centro veikla stiprintų visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojais, padėtų geriau susipažinti su pareigūnų darbu, kartu skatintų visuomenės bei pareigūnų dialogą, stiprintų savanorystę, pilietiškumą ir žmonių socialinę gerovę. Dalis veiklų bus skirta išleistiems į pensiją pareigūnams, jų integravimui į darbo rinką, psichologinei sveikatai ir emocinei savijautai gerinti.

Susisiekti el. paštu

+37061845022

Young Leaders Forum

„Young Leaders Forum“ buvo įkurta 2010 metais Vilniuje Lietuvai pirmininkaujant tarptautinei organizacijai Demokratijų bendrija. Tuomet virš 50 jaunųjų lyderių iš įvairių pasaulio šalių pasirašė Vilniaus deklaraciją, steigiančių Demokratijų bendrijų jaunimo dimensiją.

Šiuo metu organizacija vienija virš šimto jaunųjų politikos ir visuomenės lyderių iš daugiau nei 49 šalių.

Organizacijos misija – prisidėti prie demokratijos stiprinimo tarptautiniu mastu bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, parlamentais ir pilietine visuomene; dalintis informacija, išmoktomis pamokomis ir novatoriškais sprendimais; šviesti jaunąją kartą ir visuomenę apie demokratijos principus ir praktikas; stiprinti bendraminčių tarptautinį bendradarbiavimą, dalintis informacija ir idėjomis bei ugdyti lyderystei reikalingus įgūdžius.

Susisiekti el. paštu

+37062075031

www.young-leaders-forum.org