Kas yra klasteriai?

Harvardo universiteto profesoriaus Michael Porter pateikia tokį klasterio apibrėžimą:

Klasteris – tai geografinė tarpusavyje susietų įmonių, specializuotų tiekėjų, paslaugų teikėjų, susietų pramonės šakų įmonių ir tam tikros krypties asocijuotų institucijų (prekybinių/gamybinių asociacijų, universitetų, mokymo įstaigų), kurios konkuruoja, bet taip pat ir bendradarbiauja, koncentracija.

Klasikinis klasteris yra tas, kuriame persipina įvairių sektorių įmonės, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias vertės grandines.

Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą:

  • Informacija ir komunikacija
  • Bendradarbiavimas
  • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
  • Inovacijos ir technologijos
  • Bendra rinkodara
  • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais
  • Lobizmas