Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris

Klaster

Klasterio veikla – skatinti mokslo ir verslo sektorių partnerystę, diegti pažangiausius žinių vadybos metodus, kurti naujus intelektualinės veiklos produktus, konsoliduoti Lietuvos mokslo institucijų ir verslo įmonių, dirbančių žinių vadybos srityje, potencialą.

Pagrindinis klasterio tikslas – sutelkti profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, dalykinius ryšius, reputaciją, patirtį, turtą bei kitus išteklius siekiant bendrų tikslų, susijusių su inovatyvių visuomenės iššūkių ir problemų sprendimų kūrimu, vystymu ir plėtra, kultūrine, kūrybine, šiuolaikine edukacija, horizontaliosios ir vertikaliosios integracijos didinimu.

Koordinatorius

Socialinių mokslų kolegija

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse.

Socialinių mokslų kolegijoje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda. Kolegija nuolat atlieka mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir meno taikomąją veiklą, organizuoja tarptautinės ir nacionalines konferencijas, mokslo forumus, mokymus. Kolegija siekia prisidėti prie šiuolaikiniais mokslo atradimais grįstų inovatyvių produktų kūrimo, bendradarbiaujant su šalies ir pasaulio mokslininkais.

www.smk.lt

+3060627244

akvile.alauskaite@smk.lt


Nariai