Rugpjūčio 31 d., 2017

Šešiems klasteriams – 5.45 mln EUR investicijų MTEPI infrastruktūros kūrimui

Š.m. rugpjūčio 29 d. Ūkio ministro įsakymu, pagal priemonę „Inoklaster LT“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami šešių klasterių projektai. Jiems skirta 5.45 mln EUR mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros kūrimui.

„Įgyvendinami projektai, skirti klasterių MTEPI infrastruktūros plėtrai, jau parodė, kad tai paveiki priemonė,  motyvuojanti klasterių narių įsitraukimą į bendrą veiklą, skatinanti inovacijų kūrimą, didinanti pridėtinę vertę ir klasterio įmonių konkurencingumą. Šio kvietimo rezultatai reikšmingi ir dėl to, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kartu su Lietuvos inovacijų centru (LIC) koordinuojamas projektas „InoLink“ pademonstravo savo efektyvumą: visi finansavimą gavę klasteriai konsultavosi su projekto klasterių plėtros koordinatoriais“, antrojo „Inoklaster LT“ kvietimo rezultatus komentavo MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Konkursą laimėję Fotoelektros technologijų klasteris, iVita, NEBULA, Biojėgainių vystymo klasteris ir Vilniaus kino klasteris yra tarp keturiolikos „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekte brandinamų klasterių. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo ir pernai liepą prasidėjusio projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuo kino iki biojėgainių

Pateikę paraiškas pagal antrąjį priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą, projektus įgyvendins:

  • Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas („Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui InfraPV“), Fotoelektros technologijų klasteris
  • UAB „De Futuro” („Sveikatingumo klasterio „iVita” atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas iVitaLab“), Sveikatingumo klasteris iVita
  • UAB „VKK Plius” („Vilniaus kino klasterio laboratorijos plėtra VKK4“), Vilniaus kino klasteris
  • UAB „Soundtest” („Dirbtinio intelekto technologijų klasterio MTEPI infrastruktūros kūrimas (DI-TECH)“), Dirbtinio intelekto technologijų klasteris
  • AUGA group, AB („Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija“), Biojėgainių vystymo klasteris
  • UAB „Kino studija” („Susikertančių medijų klasterio MTEPI infrastruktūros plėtra“), Susikertančių medijų klasteris NEBULA

Didžiausios vertės – Fotoelektros technologijų klasterio (2 033 188,30 EUR) ir Biojėgainių vystymo klasterio projektai (1 223 401,40 EUR) projektai. Pagal šį kvietimą, priklausomai nuo Sumanios specializacijos prioritetinės krypties, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma buvo: 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

2018 m.  – 11.6 mln EUR

Trečiojo kvietimo paraiškų priėmimo terminas baigėsi, tačiau ketvirtasis „Inoklaster LT“ kvietimas planuojamas 2018 m. II ketv., o penktasis III ketv. ( LR Ūkio ministerijos kvietimų planas 2016-2019 m.). Numatyta, kad pagal „Inoklaster LT“ priemonę 2018 m. klasteriams bus suteikta apie 11.6 mln EUR investicijų iš ES struktūrinių fondų lėšų, siekiant skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.


Liepos 19 d., 2018

Prie tarptautinio fotoelektros lyderių projekto vairo – Lietuvos FETEK klasteris

Kaip nugalėti konkurencinėje kovoje su Kinijos gamintojais ir pasiekti, kad po kelerių metų saulės energija būtų pigiausia elektros energijos rūšis…

Skaityti daugiau

Liepos 10 d., 2018

Kvietimas klasteriams: dalyvaukite projekte ir gaukite specializuotų konsultacijų veiklos plėtrai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriu Lietuvos inovacijų centru (LIC) kviečia Lietuvos klasterius teikti paraiškas ir dalyvauti…

Skaityti daugiau

Birželio 29 d., 2018

Lietuvos verslui atsiveria galimybė dalyvauti tarptautiniame pažangios gamybos klasteryje

Praeitą savaitę Helsinkyje vykusiame EUREKA programos valstybių narių posėdyje buvo pritarta Lietuvos  įsijungimui į tarptautinio „SMART“ pažangios gamybos klasterio programą. …

Skaityti daugiau

Birželio 29 d., 2018

Didelio poveikio technologijos ir klasteriai: kodėl perspektyvu

Svarbus inovacijų šaltinis yra didelio poveikio technologijos (angl. „Key Enabling Technologies“), kurias Europa yra išskyrusi kaip itin reikšmingas kuriant aukštos…

Skaityti daugiau