Rugpjūčio 31 d., 2017

Šešiems klasteriams – 5.45 mln EUR investicijų MTEPI infrastruktūros kūrimui

Š.m. rugpjūčio 29 d. Ūkio ministro įsakymu, pagal priemonę „Inoklaster LT“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami šešių klasterių projektai. Jiems skirta 5.45 mln EUR mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros kūrimui.

„Įgyvendinami projektai, skirti klasterių MTEPI infrastruktūros plėtrai, jau parodė, kad tai paveiki priemonė,  motyvuojanti klasterių narių įsitraukimą į bendrą veiklą, skatinanti inovacijų kūrimą, didinanti pridėtinę vertę ir klasterio įmonių konkurencingumą. Šio kvietimo rezultatai reikšmingi ir dėl to, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kartu su Lietuvos inovacijų centru (LIC) koordinuojamas projektas „InoLink“ pademonstravo savo efektyvumą: visi finansavimą gavę klasteriai konsultavosi su projekto klasterių plėtros koordinatoriais“, antrojo „Inoklaster LT“ kvietimo rezultatus komentavo MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Konkursą laimėję Fotoelektros technologijų klasteris, iVita, NEBULA, Biojėgainių vystymo klasteris ir Vilniaus kino klasteris yra tarp keturiolikos „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekte brandinamų klasterių. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo ir pernai liepą prasidėjusio projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuo kino iki biojėgainių

Pateikę paraiškas pagal antrąjį priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą, projektus įgyvendins:

  • Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas („Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui InfraPV“), Fotoelektros technologijų klasteris
  • UAB „De Futuro” („Sveikatingumo klasterio „iVita” atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas iVitaLab“), Sveikatingumo klasteris iVita
  • UAB „VKK Plius” („Vilniaus kino klasterio laboratorijos plėtra VKK4“), Vilniaus kino klasteris
  • UAB „Soundtest” („Dirbtinio intelekto technologijų klasterio MTEPI infrastruktūros kūrimas (DI-TECH)“), Dirbtinio intelekto technologijų klasteris
  • AUGA group, AB („Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija“), Biojėgainių vystymo klasteris
  • UAB „Kino studija” („Susikertančių medijų klasterio MTEPI infrastruktūros plėtra“), Susikertančių medijų klasteris NEBULA

Didžiausios vertės – Fotoelektros technologijų klasterio (2 033 188,30 EUR) ir Biojėgainių vystymo klasterio projektai (1 223 401,40 EUR) projektai. Pagal šį kvietimą, priklausomai nuo Sumanios specializacijos prioritetinės krypties, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma buvo: 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

2018 m.  – 11.6 mln EUR

Trečiojo kvietimo paraiškų priėmimo terminas baigėsi, tačiau ketvirtasis „Inoklaster LT“ kvietimas planuojamas 2018 m. II ketv., o penktasis III ketv. ( LR Ūkio ministerijos kvietimų planas 2016-2019 m.). Numatyta, kad pagal „Inoklaster LT“ priemonę 2018 m. klasteriams bus suteikta apie 11.6 mln EUR investicijų iš ES struktūrinių fondų lėšų, siekiant skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.


Kovo 12 d., 2018

Skaitmeninių technologijų klasteris bendradarbiaus su partneriais iš Ukrainos

Praeitą savaitę, kovo 6-7 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) organizavo Lietuvos delegacijos vizitą į Ukrainą, kurią sudarė mokslo…

Skaityti daugiau

Vasario 28 d., 2018

Lietuvos atstovė dalyvavo ES „Klasterių politikos forume“

2018 m. vasario 22 d. Briuselyje susirinko 25 ES šalių ministerijų atstovai į pirmąjį ES „Klasterių politikos forumą“. LR Ūkio…

Skaityti daugiau

Vasario 12 d., 2018

Klasterių kontaktų mugėje Briuselyje – delegacija iš Lietuvos

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) gavo 7 klasterių paraiškas dalyvavimui verslo misijoje Briuselyje Europos pramonės dienos metu. Konkurso būdu…

Skaityti daugiau

Vasario 11 d., 2018

Lietuvoje – naujas medienos klasteris

Praėjusią savaitę Ūkio ministerijoje buvo pasirašytas partnerystės susitarimas dėl Medienos produktų gamybos inovacijų klasterio įkūrimo. Klasterio sutartį pasirašė KTU, Vakarų…

Skaityti daugiau