Rugpjūčio 31 d., 2017

Šešiems klasteriams – 5.45 mln EUR investicijų MTEPI infrastruktūros kūrimui

Š.m. rugpjūčio 29 d. Ūkio ministro įsakymu, pagal priemonę „Inoklaster LT“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami šešių klasterių projektai. Jiems skirta 5.45 mln EUR mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros kūrimui.

„Įgyvendinami projektai, skirti klasterių MTEPI infrastruktūros plėtrai, jau parodė, kad tai paveiki priemonė,  motyvuojanti klasterių narių įsitraukimą į bendrą veiklą, skatinanti inovacijų kūrimą, didinanti pridėtinę vertę ir klasterio įmonių konkurencingumą. Šio kvietimo rezultatai reikšmingi ir dėl to, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kartu su Lietuvos inovacijų centru (LIC) koordinuojamas projektas „InoLink“ pademonstravo savo efektyvumą: visi finansavimą gavę klasteriai konsultavosi su projekto klasterių plėtros koordinatoriais“, antrojo „Inoklaster LT“ kvietimo rezultatus komentavo MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Konkursą laimėję Fotoelektros technologijų klasteris, iVita, NEBULA, Biojėgainių vystymo klasteris ir Vilniaus kino klasteris yra tarp keturiolikos „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekte brandinamų klasterių. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo ir pernai liepą prasidėjusio projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuo kino iki biojėgainių

Pateikę paraiškas pagal antrąjį priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą, projektus įgyvendins:

  • Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas („Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui InfraPV“), Fotoelektros technologijų klasteris
  • UAB „De Futuro” („Sveikatingumo klasterio „iVita” atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas iVitaLab“), Sveikatingumo klasteris iVita
  • UAB „VKK Plius” („Vilniaus kino klasterio laboratorijos plėtra VKK4“), Vilniaus kino klasteris
  • UAB „Soundtest” („Dirbtinio intelekto technologijų klasterio MTEPI infrastruktūros kūrimas (DI-TECH)“), Dirbtinio intelekto technologijų klasteris
  • AUGA group, AB („Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija“), Biojėgainių vystymo klasteris
  • UAB „Kino studija” („Susikertančių medijų klasterio MTEPI infrastruktūros plėtra“), Susikertančių medijų klasteris NEBULA

Didžiausios vertės – Fotoelektros technologijų klasterio (2 033 188,30 EUR) ir Biojėgainių vystymo klasterio projektai (1 223 401,40 EUR) projektai. Pagal šį kvietimą, priklausomai nuo Sumanios specializacijos prioritetinės krypties, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma buvo: 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

2018 m.  – 11.6 mln EUR

Trečiojo kvietimo paraiškų priėmimo terminas baigėsi, tačiau ketvirtasis „Inoklaster LT“ kvietimas planuojamas 2018 m. II ketv., o penktasis III ketv. ( LR Ūkio ministerijos kvietimų planas 2016-2019 m.). Numatyta, kad pagal „Inoklaster LT“ priemonę 2018 m. klasteriams bus suteikta apie 11.6 mln EUR investicijų iš ES struktūrinių fondų lėšų, siekiant skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.


Sausio 10 d., 2018

Patvirtintas finansavimas 4 naujiems klasterių projektams

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) informuoja, kad  5-ajame priemonės  „Inovacijų ekspresas“ konkurse patvirtinti 4 nauji Lietuvos projektai, kurie bus…

Skaityti daugiau

Gruodžio 28 d., 2017

Lietuvos klasterių asociacija prisijungė prie Europos klasterių meistriškumo skatinimo iniciatyvos

Lietuvos klasterių asociacija tapo vienu iš 25 Europos klasterių meistriškumo konsorciumo (angl. European Cluster Excellence Consortium – ECEC) partnerių. Konsorciumas įkurtas Europos…

Skaityti daugiau

Gruodžio 18 d., 2017

iVita klasteris didina apsukas: nauji nariai, infrastruktūra ir produktai

Sveikatingumo klasteriui iVita šie metai buvo aktyvūs ir produktyvūs. Prie klasterio prisijungė nauji nariai, vystytos inovatyvios iniciatyvos ir gautas finansavimas…

Skaityti daugiau

Gruodžio 11 d., 2017

Kalėdinis klasterių forumas nubrėžė plėtros vektorius 2018 metams

Paskutinis 2017 metais – Kalėdinis klasterių forumas įvyko gruodžio 6 d. verslo centre „Business Hive Vilnius“. Forume dalyvavo per 30…

Skaityti daugiau