2020 Liepos 24 d.

Planuojama Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Kam naudinga: klasterių nariams – labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms; didelėms įmonėms, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.

Tikslas: bus finansuojami įmonių projektai žaliųjų technologijų bei aplinkai draugiškų produktų kūrimo srityse.

Finansuojama veikla:

1) investicijos bus skirtos projektams, kurių metu vystomi nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos, nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai, pavyzdžiui, skaitmeninimui, automatizavimui, robotizavimui;

2) investicijos taip pat bus skirtos naujų, aplinkai palankių, produktų komercinimui bei naujų produktų ar technologijų diegimui, pavyzdžiui, esamų gamybos linijų modernizavimui, kai mažinamas anglies dioksido kiekis, energijos sąnaudos, skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas ir pan.

Finansavimo suma: nuo 10 000 Eur iki 2 000 000 Eur. Bendras biudžetas: 8 017 647 EUR.

Kvietimo pradžios terminas: nuo liepos 24 d.

Daugiau informacijos: čia ir čia.