2020 Birželio 24 d.16:00

Inovatyvių projektų atranka Paryžiaus taikos forumui

Paryžiaus taikos forumo, kuris šiais metais vyks trečiąjį kartą, inovatyvių projektų atrankoje dalyvauti kviečiami visi pasaulinės valdysenos subjektai (įmonės, nevyriausybiniai veikėjai, tarptautinės organizacijos, plėtros ar vystymosi agentūros ir kt.)

  • Ieškomų projektų tematika apima dirbtinį intelektą, kosmoso erdvę, kibernetinį saugumą, švietimą, saugumo architektūras, lyčių lygybę, vandenynus ir prieigą prie gėlo vandens, klimato finansus.
  • Be minėtų teminių projektų, organizatoriai šiais metais ypatingą dėmesį skirs projektams, susijusiems su sveikatos valdymo gerinimu, taip pat  skaitmeninių priemonių ar platformų naudojimu siekiant efektyvinti atsaką į krizę, stiprinant pilietinę visuomenę bei skatinant ekonominę veiklą pandemijos sąlygomis.
  • Projektai gali būti normatyviniai (geroji praktika, standartai ir kt.) arba susiję su gebėjimų stiprinimu (mechanizmai, organizaciniai instrumentai ir kt.).
  • Siūlomi projektai atrenkami vertinant jų siūlomą atsaką į konkretų globalų iššūkį, galimybes pasiūlyti tvarius pokyčius bei jų tarptautiškumo aspektą.
  • Atrinkti projektai bus pristatyti Paryžiaus taikos forumo metu 2020 m. lapkričio 11-13 dienomis Paryžiuje (nesant galimybės suorganizuoti įprastinio renginio, projektas bus organizuojamas internetu).

Daugiau informacijos