Spalio 29 d., 2017

Nauja klasterių plėtros koncepcija

Spalį Ūkio ministro įsakymu patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, kurioje pagal š.m. Lietuvos klasterių studijos duomenis ir naujausias tarptautines tendencijas išskirti ne tik aktualūs klasterių plėtros tikslai ir uždaviniai, bet ir atnaujintas klasterių apibrėžimas, jų kategorizacija ir kt.

„Nors klasteris ir jo teikiamos naudos apibrėžtos palyginus neseniai, globalizacijos sąlygomis besivystanti ir eksponentiniu greičiu kuriamų inovacijų reikalaujanti ekonominė aplinka keičia klasterizacijos sampratą ir reikalauja daugiau dėmesio skirti klasterių tarptautiškumui ir tarpsektoriškumui. Tikimės, kad nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija padės pereiti į kitą klasterių veiklos vystymo lygį, o tai savo ruožtu turės teigiamos įtakos šalies konkurencingumui“,- komentavo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekto vadovė ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovė naujos Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos darbo grupėje Jolita Razumienė.

Naujovė – keturi klasterių brandos lygiai

Koncepcijoje išgrynintas klasterių plėtros tikslas: klasterių plėtra vykdoma siekiant didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, skatinant ir efektyvinant klasterizaciją. Tikslo įgyvendinimui būtina plėtoti klasterių inovacinį potencialą, skatinti klasterių narių sukurtų produktų eksportą ir jungimąsi į tarptautines vertės grandines, didinti klasterių narių veiklos našumą, suformuoti klasteriams steigti, veikti ir plėtoti palankią aplinką (ekosistemą), skatinti tarpsektorinį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei skleisti klasterizacijos naudą.

Naujojoje Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje pirmą kartą apibrėžta klasterių kategorizacija. Numatoma, kad klasteriai gali būti skirstomi pagal brandos lygį į šias kategorijas: besiformuojantys, susiformavę, besivystantys ir brandūs. Ši kategorizacija turėtų pagelbėti vertinant Lietuvos klasterius, klasterizacijos procesus ir netgi palengvinti sprendimus dėl Europos Sąjungos (ES) finansavimo skyrimo.

Koncepcijoje numatyta, kad prioritetas bus teikiamas klasterių iniciatyvoms, orientuotoms į klasterio narių bendros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos plėtojimą, inovacijų diegimą, klasterių potencialo pristatymą užsienyje ir darbuotojų kompetencijų didinimą.

Klasterizacijos stebėseną vykdys MITA

Koncepciją atnaujino Ūkio ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos inovacijų centro (LIC) ir Lietuvos klasterių asociacijos atstovai.

Atnaujinant klasterių plėtros koncepciją buvo iš dalies vadovaujamasi Lietuvos klasterizacijos studija. Ji atlikta MITA užsakymu,  įgyvendinant MITA koordinuojamą projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink). Projektas vykdomas kartu su LIC ir  yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Numatyta, kad tolesnę klasterizacijos stebėseną pagal su Ūkio ministerija suderintą tvarką taip pat vykdys MITA.


Gegužės 17 d., 2018

Pirmasis Baltijos klasterių forumas baigėsi, partnerystės – prasidėjo

Gegužės 16 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) iniciatyva įvyko pirmoji klasterių konferencija-kontaktų mugė „Baltijos klasterių forumas 2018”. Į…

Skaityti daugiau

Balandžio 27 d., 2018

Ispanijoje veikiančio klasterio vadovė: „Klasteris – tai ne formalus burtažodis, o itin efektyvus veiklos modelis“

Ispanija tapo viena iš Europos šalių, kurią 2008 m. ekonominė krizė palietė skaudžiausiai. Su dideliu nedarbu ir lėšų trūkumu susidūrusi…

Skaityti daugiau

Balandžio 25 d., 2018

Atidaryta registracija į Baltijos klasterių forumo 2018 partnerių paieškos kontaktų mugę

Šiandien prasidėjo registracija į pirmojo „Baltijos klasterių forumo 2018“ B2B partnerių paieškos kontaktų mugę. Bus organizuojamos tiek C2C (partnerių paieška klasteris-klasteris)…

Skaityti daugiau

Balandžio 25 d., 2018

Baltijos klasterių forume – tituluotos Europos klasterių koordinatorės pranešimas

Gegužės 16 d. „Litexpo parodų ir kongresų centre“  (Laisvės pr. 5) vyks pirmasis Baltijos klasterių forumas į kurį visus besidominčius…

Skaityti daugiau