Spalio 29 d., 2017

Nauja klasterių plėtros koncepcija

Spalį Ūkio ministro įsakymu patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, kurioje pagal š.m. Lietuvos klasterių studijos duomenis ir naujausias tarptautines tendencijas išskirti ne tik aktualūs klasterių plėtros tikslai ir uždaviniai, bet ir atnaujintas klasterių apibrėžimas, jų kategorizacija ir kt.

„Nors klasteris ir jo teikiamos naudos apibrėžtos palyginus neseniai, globalizacijos sąlygomis besivystanti ir eksponentiniu greičiu kuriamų inovacijų reikalaujanti ekonominė aplinka keičia klasterizacijos sampratą ir reikalauja daugiau dėmesio skirti klasterių tarptautiškumui ir tarpsektoriškumui. Tikimės, kad nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija padės pereiti į kitą klasterių veiklos vystymo lygį, o tai savo ruožtu turės teigiamos įtakos šalies konkurencingumui“,- komentavo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekto vadovė ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovė naujos Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos darbo grupėje Jolita Razumienė.

Naujovė – keturi klasterių brandos lygiai

Koncepcijoje išgrynintas klasterių plėtros tikslas: klasterių plėtra vykdoma siekiant didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, skatinant ir efektyvinant klasterizaciją. Tikslo įgyvendinimui būtina plėtoti klasterių inovacinį potencialą, skatinti klasterių narių sukurtų produktų eksportą ir jungimąsi į tarptautines vertės grandines, didinti klasterių narių veiklos našumą, suformuoti klasteriams steigti, veikti ir plėtoti palankią aplinką (ekosistemą), skatinti tarpsektorinį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei skleisti klasterizacijos naudą.

Naujojoje Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje pirmą kartą apibrėžta klasterių kategorizacija. Numatoma, kad klasteriai gali būti skirstomi pagal brandos lygį į šias kategorijas: besiformuojantys, susiformavę, besivystantys ir brandūs. Ši kategorizacija turėtų pagelbėti vertinant Lietuvos klasterius, klasterizacijos procesus ir netgi palengvinti sprendimus dėl Europos Sąjungos (ES) finansavimo skyrimo.

Koncepcijoje numatyta, kad prioritetas bus teikiamas klasterių iniciatyvoms, orientuotoms į klasterio narių bendros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos plėtojimą, inovacijų diegimą, klasterių potencialo pristatymą užsienyje ir darbuotojų kompetencijų didinimą.

Klasterizacijos stebėseną vykdys MITA

Koncepciją atnaujino Ūkio ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos inovacijų centro (LIC) ir Lietuvos klasterių asociacijos atstovai.

Atnaujinant klasterių plėtros koncepciją buvo iš dalies vadovaujamasi Lietuvos klasterizacijos studija. Ji atlikta MITA užsakymu,  įgyvendinant MITA koordinuojamą projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink). Projektas vykdomas kartu su LIC ir  yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Numatyta, kad tolesnę klasterizacijos stebėseną pagal su Ūkio ministerija suderintą tvarką taip pat vykdys MITA.


Spalio 30 d., 2018

Fotonikos ir lazerių sektoriaus sėkmę kuria atviras bendradarbiavimas

Lietuvos mokslo ir ekonomikos pasididžiavimas –  pažangus fotonikos sektorius, kurio pagrindinė ašis yra unikalūs lazeriai ir jų taikymo  inovacijos. Praėjusią…

Skaityti daugiau

Spalio 23 d., 2018

Įsteigtas naujas Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Spalio 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Vilniaus universitetas, „Lietuvos energija“ ir „Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas“ pasirašė…

Skaityti daugiau

Spalio 17 d., 2018

Užsieniečiai ieškojo IRT partnerių Lietuvoje

Lietuva pasaulinėje ekonomikoje stengiasi įsitvirtinti kaip stipri informacinių ryšių technologijų (IRT) sektoriaus lyderė regione. IRT sektoriaus produkcija Lietuvoje sudaro jau…

Skaityti daugiau

Spalio 16 d., 2018

Kviečiame į partnerių paieškos renginį Baltijos fotonika 2018

Ar norite sužinoti, kokius naujus produktus kuria perspektyviausios Baltijos fotonikos įmonės ir kuo planuoja nustebinti rinką ateityje? Mokslo, inovacijų ir…

Skaityti daugiau