Spalio 29 d., 2017

Nauja klasterių plėtros koncepcija

Spalį Ūkio ministro įsakymu patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, kurioje pagal š.m. Lietuvos klasterių studijos duomenis ir naujausias tarptautines tendencijas išskirti ne tik aktualūs klasterių plėtros tikslai ir uždaviniai, bet ir atnaujintas klasterių apibrėžimas, jų kategorizacija ir kt.

„Nors klasteris ir jo teikiamos naudos apibrėžtos palyginus neseniai, globalizacijos sąlygomis besivystanti ir eksponentiniu greičiu kuriamų inovacijų reikalaujanti ekonominė aplinka keičia klasterizacijos sampratą ir reikalauja daugiau dėmesio skirti klasterių tarptautiškumui ir tarpsektoriškumui. Tikimės, kad nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija padės pereiti į kitą klasterių veiklos vystymo lygį, o tai savo ruožtu turės teigiamos įtakos šalies konkurencingumui“,- komentavo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekto vadovė ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovė naujos Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos darbo grupėje Jolita Razumienė.

Naujovė – keturi klasterių brandos lygiai

Koncepcijoje išgrynintas klasterių plėtros tikslas: klasterių plėtra vykdoma siekiant didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, skatinant ir efektyvinant klasterizaciją. Tikslo įgyvendinimui būtina plėtoti klasterių inovacinį potencialą, skatinti klasterių narių sukurtų produktų eksportą ir jungimąsi į tarptautines vertės grandines, didinti klasterių narių veiklos našumą, suformuoti klasteriams steigti, veikti ir plėtoti palankią aplinką (ekosistemą), skatinti tarpsektorinį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei skleisti klasterizacijos naudą.

Naujojoje Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje pirmą kartą apibrėžta klasterių kategorizacija. Numatoma, kad klasteriai gali būti skirstomi pagal brandos lygį į šias kategorijas: besiformuojantys, susiformavę, besivystantys ir brandūs. Ši kategorizacija turėtų pagelbėti vertinant Lietuvos klasterius, klasterizacijos procesus ir netgi palengvinti sprendimus dėl Europos Sąjungos (ES) finansavimo skyrimo.

Koncepcijoje numatyta, kad prioritetas bus teikiamas klasterių iniciatyvoms, orientuotoms į klasterio narių bendros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos plėtojimą, inovacijų diegimą, klasterių potencialo pristatymą užsienyje ir darbuotojų kompetencijų didinimą.

Klasterizacijos stebėseną vykdys MITA

Koncepciją atnaujino Ūkio ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos inovacijų centro (LIC) ir Lietuvos klasterių asociacijos atstovai.

Atnaujinant klasterių plėtros koncepciją buvo iš dalies vadovaujamasi Lietuvos klasterizacijos studija. Ji atlikta MITA užsakymu,  įgyvendinant MITA koordinuojamą projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink). Projektas vykdomas kartu su LIC ir  yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Numatyta, kad tolesnę klasterizacijos stebėseną pagal su Ūkio ministerija suderintą tvarką taip pat vykdys MITA.


Rugpjūčio 10 d., 2018

Prie „InoLink“ projekto prisijungs VITEK klasteris

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriu Lietuvos inovacijų centru (LIC) skelbia papildomo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 02 d., 2018

LITEK ir Smart Food klasterių nariai – apie naudas ir galimybes

Kokiomis naujai atsivėrusiomis galimybėmis naudojasi klasterių nariai? Patirtimi dalinasi azerinių ir inžinerinių technologijų klasteriui priklausančios įmonės „Integrali skaidulinė optika“ vadovas Nikolajus Gavrilinas…

Skaityti daugiau

Liepos 25 d., 2018

Didžiausioje pasaulyje saulės energijos parodoje – įmonių iš Lietuvos stendas

Beveik 50 tūkst. lankytojų ir daugiau nei tūkstantis stendų – taip šiemet atrodė vienas didžiausių saulės energijai skirtų renginių pasaulyje,…

Skaityti daugiau

Liepos 19 d., 2018

Prie tarptautinio fotoelektros lyderių projekto vairo – Lietuvos FETEK klasteris

Kaip nugalėti konkurencinėje kovoje su Kinijos gamintojais ir pasiekti, kad po kelerių metų saulės energija būtų pigiausia elektros energijos rūšis…

Skaityti daugiau