IRT, Kūrybinės industrijos

Užupis creative cluster

Asociacija „Užupis Creative Cluster“ įsteigta 2010 m. Pradėjęs nuo 6 šiandien klasteris yra išaugęs iki 18 narių būrio ir nuolat toliau plečiasi. Klasterio nariai vykdo kūrybinių industrijų, informacinių technologijų, mokslinių tyrimų veiklas ir specializuojasi skirtinguose subsektoriuose: informacinių ir komunikacijos technologijų produktų kūrimas, grafinis dizainas, kino pramonė, simuliatorių kūrimas, mokymai, verslo konsultacijos, reklamos kūrimas, socialiniai tyrimai, paraiškų ES projektasm rengimas ir šių projektų administravimas bei daugelis kitų.

Asociacija „Užupis Creative Cluster“ siekia didinti savo kaip organizacijos, o taip pat ir savo narių nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, kuriant modernią mokslinių tyrimų ir techninės plėtros infrastruktūrą inovatyvių mokslo idėjų bei naujų technologijų plėtrai ir sklaidai. Šiuo tikslu asociacija rengia ir vykdo Iš Europos fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus.

„Užupis Creative Cluster“ nariai savo veiklų srityse aktyviai vykdo inovacijas, stengdamiesi plėtoti savo technines bazes ir Lietuvos bei užsienio rinkoms pristatyti unikalius produktus. Ne vienas klasterio  narių sukurtas produktas yra unikalus Europos Sąjungoje ir net visame pasaulyje.

Plėtodamas veiklą „Užupis Creative Cluster“ nuolat ieško naujų galimybių tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu, teikia paraiškas finansavimui, stebi rengiamas ir skelbiamas finansavimo priemones, aktyviai dalyvaujame jų aptarimuose, teikia pasiūlymus ir pastabas. Klasteris yra visuomet atviras naujiems projektams ir kviečia prisijungti naujus narius. Taip pat ieško tarptautinių partnerių kartu dalyvauti bendruose tarptautiniuose projektuose.

 

Koordinatorius

Asociacija „Užupis creative cluster“

Susisiekti el. paštu

+37068677781

www.ucc.lt