Energetika ir statyba

Sumanios statybos ir nekilnojamojo turto klasteris

Pasaulinio statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje vyksta gilūs ir fundamentalūs pokyčiai susiję su sumanių technologijų taikymu kasdieninėje veikloje. Vis labiau besiplečianti žinių ekonomika, kintantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje pramonei ir verslui kelia kokybiškai kitokius reikalavimus. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumo – pagrindinio darbo našumo maksimizavimo šaltinio, dermė su inovatyvumu pasaulio mastu. Įvertindamos aplinkybę, kad pažangiausių pasaulio šalių įmonės aktyviai diegia naujausias sumanias technologijos statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje, o artimiausiu metu šios sumanios technologijos bus naudojamos kasdieniniame gyvenime, atskiros organizacijos ieško tokių technologijų praktinių taikymo galimybių. Viena iš  jų klasterizacija. 2015 metų vasario mėnesį kelios sumanių technologijų įmonės (UAB „Getweb”, UAB „MD Projects“, UAB „Simplit“) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas suvienijo savo veiklą Sumanios statybos ir nekilnojamojo turto klasteryje (SNITeK). Solidžią bendradarbiavimo patirtį turinčios įmonės sustiprino partnerystę ir drauge siekia geresnių veiklos rezultatų. Kasteryje dalyvaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetas (šiuo metu dalyvaujantis 4 Horizon 2020 projektuose) užtikrina sėkmingą mokslinių tyrimų panaudojimą technologijų plėtroje ir praktiniam taikyme.

 Misija

Didinti SNITeK tarptautinį konkurencingumą, skatinant jo narių bendradarbiavimą ir didesnės pridėtinės vertės kūrimą visose vertės kūrimo grandyse tuo pačiu didinant statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros potencialo išnaudojimo mastus.

Vizija

Didžiausias sumanios statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus susivienijimas Rytų Europoje.

Tikslai

  • Pasiekti, kad SNITeK pirmautų Rytų Europoje pagal sumanių technologijų taikymo rodiklius.
  • Eksporto efektyvumo didinimas, taikant sumanias technologijas ir skaitmeninius elektroninius viešuosius pirkimus.
  • Mokslinius tyrimų, technologinės plėtros bei pažangos statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuje įgyvendinimas.
  • Žaliojo ir sumanaus statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus kūrimas.

Koordinatorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Susisiekti el. paštu

868 512 218

Nariai

UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos“

Susisiekti el. paštu

869912605

UAB „MD Projects“

Susisiekti el. paštu

8 52 077928