Gruodžio 11 d., 2017

Kalėdinis klasterių forumas nubrėžė plėtros vektorius 2018 metams

Paskutinis 2017 metais – Kalėdinis klasterių forumas įvyko gruodžio 6 d. verslo centre „Business Hive Vilnius“. Forume dalyvavo per 30 svečių – Lietuvos klasterių bei valstybės institucijų atstovų.

Lietuvos klasterių asociacijos vykdantysis direktorius Marius Pareščius pateikė besibaigiančių metų apžvalgą ir papasakojo apie 2018-ųjų perspektyvas. M. Pareščius kalbėjo apie vasarą aktyviai dirbusią Ūkio ministerijos darbo grupę klasterizacijos klausimams spręsti, kurioje po ilgų diskusijų gimė atnaujinta Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, patvirtinta Ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus įsakymu spalio 12 d. bei jos pagrindu tapusią 2017 m. Lietuvos klasterizacijos studiją.

Marius taip pat įvertino 2017 m. skelbtas klasteriams skirtas ES paramos priemones bei priemones, kurių laukiama 2018 m. pradžioje. Aptartos Lietuvos klasterių asociacijos bendradarbiavimo galimybės su Finansų ministerija. Pristatytos ES programos Horizon 2020 galimybės dalyvauti projektuose Lietuvos įmonėms, siūlant dvigubos paskirties gaminius.

Viena aktualiausių naujienų – tai, kad vieno iš COSME programos projektų, skirto klasterių vadybos kokybės kėlimui (Cluster Excellence) rėmuose Europos Komisija per Europos klasterių bendradarbiavimo platformą (The European Cluster Collaboration Platform) ketina inicijuoti naujos klasterių vadybos vertinimo sistemos kūrimą ir Lietuvos klasterių asociacija kaip lygiateisis narys yra pakviesta dalyvauti šiame projekte.

Toliau Klasterių forume Lietuvos inovacijų centras projektų vadovas dr. Artūras Jakubavičius pristatė Europos įmonių bendradarbiavimo tinklo (Enterprise Europe Network – EEN) teikiamas galimybes Lietuvos įmonėms ir klasteriams, o Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vyriausioji specialistė Daiva Keršienė papasakojo apie Įmonių galimybės tarptautinėse MTEP programose.

Didelį dalkyvių susidomėjimą sukėlė MITA specialistės ir Horizon 2020 nacionalinio kontaktinio asmens kosmoso srityje Sonatos Juciutės pristatyta programa „Kosmoso revoliucija 4.0“.

Savo patirtimi ir įžvalgomis kaip pasiekti dvigubą augimą, nesinaudojant ES parama, pasidalino Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasterio direktorius Paulius Valiulis.

Forumo pabaigoje po salę skrajojo „karštasis“ mikrofonas, kuriuo pasinaudoję forumo svečiai dalinosi savo idėjomis bei įžvalgomis 2018 metams. Buvo siūloma rengti periodinius tarpsektorinius partnerių paieškos (matchmaking) renginius, didinti tarptautiškumą, kviečiant į forumą kolegas iš kaimyninių šalių. Pasiūlyta per klasterių asociaciją bendrai teikti paraiškas ES paramai, pavyzdžiui pagal priemonę „Naujos galimybės“. Kalbėta apie tikslingumą stambinti – apjungti lietuviškus klasterius iki 6 didžiulių nacionalinių klasterių. Akcentuotas poreikis, kad susitikimuose dalyvautų ne tik klasterių koordinatoriai, bet ir jų nariai – įvairiuose sektoriuose veikiančios įmonės. Pasiūlyta, kad kitąmet Klasterių forumas vyktų skirtingų klasterių patalpose, skirtinguose miestuose.

Kalėdinis forumas neapsiėjo be šventinių staigmenų: LITEK klasterio komanda stebino eksperimentų šou „Toksiškos Kalėdos“.

Forumo vaizdo įrašus, foto galeriją bei pranešimų medžiagą galite rasti Lietuvos klasterių asociacijos tinklalapyje.


Rugsėjo 05 d., 2018

Pasirašyta partnerystės sutartis dėl gumos perdirbimo inovacijų klasterio plėtros

Rugsėjo 4 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl gumos perdirbimo inovacijų klasterio „EcoIndustria LT“ tolimesnės plėtros, kurią drauge su kitais partneriais pasirašė VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas. 

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 21 d., 2018

Kvietimas: dalyvaukite partnerių paieškos misijoje Norvegijoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti 2018 m. rugsėjo 26 d. vyksiančiuose Oslo inovacijų savaitės 2018 renginiuose…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 10 d., 2018

Prie „InoLink“ projekto prisijungs VITEK klasteris

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriu Lietuvos inovacijų centru (LIC) skelbia papildomo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 02 d., 2018

LITEK ir Smart Food klasterių nariai – apie naudas ir galimybes

Kokiomis naujai atsivėrusiomis galimybėmis naudojasi klasterių nariai? Patirtimi dalinasi azerinių ir inžinerinių technologijų klasteriui priklausančios įmonės „Integrali skaidulinė optika“ vadovas Nikolajus Gavrilinas…

Skaityti daugiau