Birželio 06 d., 2017

Brandinamiems klasteriams – daugiau žinių kaip išnaudoti klasterio potencialą

Birželio 5 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA) įvyko susitikimas su „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekte brandinamų klasterių koordinatoriais. Susitikimo metu buvo pasiektas svarbiausias tikslas – išsigrynintos sritys, kuriose klasteriams labiausiai trūksta kompetencijų.

InoLink projekte dirbantys konsultantai ir specialistai pastebėjo tendenciją, kad šiame etape skirtingų klasterių plėtrai ir vystymuisi dažnai trūksta tų pačių įgūdžių. Susitikimas su klasterių koordinatoriais patvirtino, kad klasteriams rūpi panašios temos ir parodė, kuriose srityse svarbiausia gilinti žinias artimiausiu metu. Klasterių koordinatoriai ypač aktyviai dalinosi savo įžvalgomis ir teikė pasiūlymus, o tai, anot ekspertų, leis organizuoti efektyvesnius renginius, kurie didins perspektyviausių Lietuvos klasterių brandą ir tarptautiškumą.

Svarbiausia – pridėtinės vertės kūrimas

Apibendrinus klasterių koordinatorių išsakytas mintis, galima teigti, kad klasteriams vis dar trūksta žinių apie tai, kaip efektyviai kurti pridėtinę vertę klasteryje ir kaip kiekvienam klasterio nariui tikslingai išnaudoti klasterio pridėtinę vertę. Šiuo metu aktualiausios renginių temos yra susijusios su specifine klasterių komunikacija ir rinkodara: ką ir kaip komunikuoti klasterio ir klasterio narių viduje ir išorėje, kaip sukurti tokį klasterio prekinį ženklą, kurį galėtų sėkmingai išnaudoti klasterio nariai, kaip kiekvienam klasterio nariui surasti savo vietą klasteryje ir save identifikuoti, kaip efektyvinti ir veiksmingai integruoti klasterio komunikaciją ir rinkodarą į atskirų jo narių viešųjų ryšių ir rinkodaros strategijas.

Atskiras dėmesys buvo atkreiptas į klasterio veiklų vystymo ir gerinimo kompetencijų ugdymą – sėkmingą inovacijų vadybos praktiką, klasterio produkto kūrimo ypatumus (nuo prototipo iki komercializavimio), tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje, klasterio komandos kūrimą, talentų pritraukimą ir išlaikymą, tarpsektorinio bendradarbiavimo ir vertės grandinės stiprinimo būdus.

Susitikime – klasterių atstovai iš įvairių sričių

Susitikime dalyvavo ir savo pasiūlymus teikė 8 klasterių koordinatoriai: IVITA, LAUGEA, Lietuvos plastikų klasterio, LITEK, NEBULA, Užupio kūrybinio klasterio, Smartfood ir Vilniaus kino klasterio atstovai. Susidomėjimo sulaukė ir susitikimo metu skaityti pranešimai apie priemones klasterių galimybių plėtrai. Pranešimą apie „Inoconnect“ priemonę skaitė Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas dr. Artūras Jakubavičius. Su nacionaline Technologinių plėtros projektų finansavimo priemone supažindino MITA Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keršienė.

Apie „InoLink“ ir klasterius

„InoLink“ – tai MITA koordinuojamas ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kuris vykdomas kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Klasteris – tai tarpusavyje susietų, konkuruojančių įmonių ir/ar asocijuotų institucijų grupė, kurios nariai bendradarbiauja siekdami tam tikrų užsibrėžtų bendrų tikslų, pavyzdžiui, kuriant inovacijas. Klasikinis klasteris apjungia įvairių sektorių įmones, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias vertės grandines.


Rugsėjo 19 d., 2017

Kvietimas dalyvauti partnerių paieškos misijoje renginyje „Slush 2017“

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia inovatyvias, aukštųjų technologijų įmones teikti paraiškas dalyvauti atrankoje…

Skaityti daugiau

Rugsėjo 13 d., 2017

Kvietimas: partnerių paieškos misija WHINN 2017 Danijoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Ūkio ministerija kviečia sveikatos sektoriaus verslo atstovus dalyvauti partnerių paieškos misijoje, kuri vyks…

Skaityti daugiau

Rugsėjo 01 d., 2017

Lietuvos plastikų klasteris prisikvietė į svečius tarptautinį renginį

Kaip pamatuoti klasterio sėkmę? Anot Lietuvos plastikų klasterio koordinatoriaus Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) vadovo Gintaro Vildos, klasterio įdirbį geriausiai…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 31 d., 2017

Šešiems klasteriams – 5.45 mln EUR investicijų MTEPI infrastruktūros kūrimui

Š.m. rugpjūčio 29 d. Ūkio ministro įsakymu, pagal priemonę „Inoklaster LT“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami šešių klasterių…

Skaityti daugiau