Apie KlasterLt

Lietuvoje daug dėmesio skiriama klasterizacijos plėtrai. Kuriama klasteriams palanki aplinka, plėtojami tarptautiniai ryšiai ir skatinama įsilieti į tarptautinius klasterius, siekiant Lietuvoje turėti aukšto lygio inovatyvių klasterių. Inovacijų tinklai mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) sudaro palankią aplinką kurti inovacijas ir plėtoti ryšius su didelėmis įmonėms ir tarptautiniais partneriais.

Ši svetainė skirta skleisti informaciją apie Lietuvos klasterius, pateikti su klasteriais ir jų veikla susijusias naujienas, pristatyti aktualias temas esamiems ir būsimiems klasterių bendruomenės nariams. Ji sukurta ir administruojama įgyvendinant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) koordinuojamą projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink), kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas vykdomas kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru (LIC), o jo tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Išsamiau apie projektą ir numatytas veiklas čia.